Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studio 1: Fordypning interiørarkitektur og møbeldesign

Studiepoeng
15
Emnekode
DE511
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er studiets første fordypning innen interiørarkitektur og møbeldesign. Det utgjør et praktisk studioemne i studentens valgte fordypning innen interiørarkitektur og møbeldesign. Emnet legger vekt på å kritisk undersøke de bredere sammenhenger og rammer som påvirker fagfeltene, konsekvensene disse kan ha i designpraksis og det fremvoksende potensialet for hvordan designere kan engasjere seg i samfunnsutfordringer. Studentene utfordres til å posisjonere sin personlige tilnærming i en bredere sammenheng.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kompetanse til å abstrahere, diskutere og videreutvikle idéer til konseptuelle og konkrete faglige problemstillinger.
  • kunne sette eget fag i en større samfunnsmessig sammenheng ved å anvende relevant designfaglig teori og metode for observasjon, analyse, idéutvikling og refleksjon.
  • kunne problematisere, reflektere over og begrunne eget og andres arbeid og formidle dette til fagmiljøer og til en større allmennhet.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå i emnet.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.