Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Offentligheten

Studiepoeng
5
Emnekode
DE506
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er felles for alle masterstudenter i 1. studieår. Kurset undersøker ulike måter å presentere et kontemporært designarbeid, gjennom en offentlig presentasjon. Basert på designarbeidet fra tidligere fordypningsemne, blir studentene utfordret til å utvikle kuratoriske rutiner, forestillinger, arrangementer og utstillingsdesignmodeller for å kommunisere sine arbeidsprosesser.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • problematisere, reflektere over og begrunne eget og andres arbeid og formidle dette til fagmiljøer og til allmennheten.
  • dokumentere og formidle eget designarbeid, visuelt, materielt, skriftlig og muntlig.
  • ha kompetanse til kritisk å kunne vurdere eget og andres arbeid.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning og veiledning kombinert med praktisk arbeid. Workshops kan inngå i emnet

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.