Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Standpunkt

Studiepoeng
5
Emnekode
DE505
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er masterstudiets innledende emne og gir studenten oversikt over masterprogrammets fagområder samt avdeling designs og Kunsthøgskolen i Oslos faglige ressurser og praktiske muligheter. Studenten skal formulere og formidle et faglig utgangspunkt for sin egen fordypning. I møte med medstudenter, andre fagområder og tilnærminger settes studentens praksis og interesseområde i relasjon til masterstudiet og designfeltet for øvrig. Studentene sees som viktige ressurser for hverandre, og emnet gir grunnlag for å identifisere muligheter for videre samhandling og samarbeid i studiet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha oversikt over tilgjengelige muligheter og ressurser for praktisk fordypning ved Kunsthøgskolen i Oslo, og ha kjennskap til de faglige ressursene knyttet til studieprogrammet.
  • kunne finne, definere og presentere et faglig interessefelt i en designfaglig sammenheng, og innhente relevant informasjon i henhold til dette.
  • kunne problematisere og reflektere over eget og andres arbeid.

Undervisning og læringsformer

Emnet er tverrfaglig og kan bestå av forelesninger, veiledning, selvstudie, gruppearbeid, ekskursjoner, workshops og gruppekritikk. Verksteds- og bibliotekskurs kan inngå.

Arbeidskrav:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.