Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Teori 1: Teori i designpraksis

Studiepoeng
5
Emnekode
DE504
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet utvikler en felles forståelse av sentrale begreper, teorier og fagspråk i masterstudiet i design. Det utvikler en profesjonell holdning til designforskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som en integrert del av studentenes praksis som designere. Emnet har et kjernepensum, i tillegg til anbefalt lesning. Det formidles en rekke tilnærminger og metoder som er relevante for utvikling av designteori, forskningspraksis og drøfting av helhetlige designprosjekter. Dette gir et grunnlag for kritisk refleksjon ved at designarbeid plasseres ut fra bl.a. samfunnskontekst, designtenkning, designforskning og tverrfaglig samarbeid. Emnet gir grunnlag for å kontekstualisere studentens eget designarbeid. Det gir en innføring i arbeidsrutiner for selvstudier også etter endt masterstudie.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne sette designfaget og egen faglig praksis i et teoretisk, forsknings- og samfunnsperspektiv.
  • kunne drøfte, dokumentere og formidle eget designarbeid, visuelt, materielt og muntlig

Undervisning og læringsformer

Undervisning gjennomføres i workshop med teori og praktisk arbeid, samt forelesning, veiledning (individuell og/eller i gruppe) og selvstudie.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.