Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Faglig egenutvikling 3 – Faglig-kunstnerisk ståsted

Studiepoeng
10
Emnekode
CDPR527
Inngår i studieprogram
Master - Comparative Dramaturgy and Performance Research

Kort beskrivelse av emnet

Emnene Faglig egenutvikling 1-3 tar utgangspunkt i studentens definerte fordypningsfokus, og bygger på den kompetansen studenten har fra tidligere utdanning og praksis. I disse emnene skal studenten videreutvikle ferdighetene som er nødvendige for å videreutvikle og realisere sitt kunstnerskap. Studenten er selv med på å definere læringsutbytte, progresjon, og hvilke ferdigheter som skal videreutvikles.

Faglig egenutvikling 3 lar studenten definere sitt faglige- og kunstneriske ståsted som grunnlag for masterprosjektet.

Fokus er på at studenten utvikler og avklarer sitt faglig-kunstneriske ståsted. Med basis i eget ståsted skal de omsette og anvende sine ferdigheter i møte med komplekse samarbeidskonstellasjoner i praktisk arbeid med scenekunst, i større og mindre formater.

Emnene Faglig egenutvikling 1-3 er halvårlige emner som blir vurdert og avsluttet etter hvert semester. De bygger på hverandre og har en faglig progresjon. De leder frem mot emnet Masterprosjekt, som tas i 4 semester.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne være en kompetent og lydhør bidragsyter med egne ferdigheter i produksjoner der målet er å utvikle kunstnerisk uttrykk gjennom avansert samordning av individuelle bidrag i det skapende arbeidet
  • kunne inngå i transdisiplinære kollektive arbeid med ståsted i egen fordypning
  • være trent i bruk av ulike teknologiske verktøy for videreutvikling og formidling av eget kunstneriske prosjekt

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformer kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid og bestå i praktiske øvelser, kreative oppgaver, forelesninger, selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider.

Arbeidsformene i emnet er preget av selvstendig praktisk utøving av faget.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte til oppsatte tider for undervisning, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner, diskusjonsfora og kurs
  • Innlevering og presentasjon av obligatoriske emneoppgaver til oppsattefrister

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Underveisvurdering og avsluttende vurdering gjøres av emneansvarlig pedagog.

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.