Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstillingspraksis 2

Studiepoeng
4
Emnekode
BK525
Inngår i studieprogram
Master i billedkunst

Kort beskrivelse av emnet

Å presentere eget arbeid i det offentlige står sentralt i enhver form for kunstnerisk praksis. Kunstakademiet tilbyr en rekke anledninger hvor du kan eksperimentere med utstillingspraksiser og bli i stand til å bringe ditt arbeid frem til en avslutning der det kan vises og diskuteres offentlig. Dette kan være i form av en utstilling, forestilling, opplesning, intervensjon, radio-overføring, publikasjon eller annen form for uttrykk i det offentlige rom.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

• forberede originale verk for offentlig presentasjon

• utnytte prosjektplanlegging og ledelse i produksjon av en offentlig presentasjon av et prosjekt

• forberede presentasjon av verk i riktig form for visning eller formidling, i samarbeid med andre, inkludert kuratorer og medstudenter

• kommunisere på visuelle, romlige og materielle måter for å engasjere betrakteren

• tilby en konseptuell, estetisk og kritisk ramme for verkene dine

Undervisning og læringsformer

Fokuset vil være på avgangsprosjektet ditt. Sammen med en kurator og de andre studentene i din avgangsklasse, vil du utvikle et konsept for en offentlig presentasjon av avgangsprosjektet, diskutere verkets produksjonsprosess, lage avgangsutstillingen, samt formidle og kommunisere verket til et større publikum.

Arbeidskrav:

• aktive deltakelse i utstillingsworkshops og seminarer (med minimum 80 % deltakelse)

• forstå ulike former og kontekster for utstillingspraksiser

• oppfølging av tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter • utvikle avgangsutstillingen med kuratorisk veiledning

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vil bli vurdert av kursansvarlig for studentens kurs i emnet.

Dette vil bli vurdert:

• forberedelsen av den offentlige presentasjonen av ditt verk, dets formidling og kommunikasjon i ulike medier sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått.