Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Tematisk fokus 2

Studiepoeng
6
Emnekode
BK513
Inngår i studieprogram
Master i billedkunst

Kort beskrivelse av emnet

Kunstakademiet tilbyr et bredt spekter av tematiske workshops, seminarer og forelesninger slik at du kan berike din praksis, få en forståelse av historien og konteksten som former samtidskunsten, og engasjere deg kritisk i forhold til problemstillinger i samtidskunst, kultur og samfunn. Disse forskjellige metodene er heretter samlet under betegnelsen kurs.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

• etablere metoder for å drøfte kunstverk og kunstneriske tilnærminger, innenfor et kritisk rammeverk

• etablere metoder for å identifisere sentrale begreper i kulturell praksis og teori

Undervisning og læringsformer

Emnet vil i varierende grad knytte sammen teori og praksis og tema vil ofte være på tvers av ulike praksiser og diskurser, inkludert kunstneriske praksiser, tekniske spesialiseringer, performance, dans og teater, sosiale og politiske problemstillinger, teori, filosofi, antropologi, psykoanalyse, arkitektur, litteratur, musikk etc.

Det er også mulig å gjennomføre selvstendig utviklingsarbeid i et studentinitiert prosjekt som fokuserer på et bestemt emne. Ekskursjoner er ofte en del av tematiske workshops eller seminarer, men kan også inngå i et student-initiert prosjekt.

Deltakelse og utveksling av ideer er avgjørende i workshops, seminarer og forelesninger, så det er forventet at du følger det undervisningsopplegget du velger og deltar aktivt i dette tilbudet. Det er krav til 80 % tilstedeværelse i all organisert undervisning ved Kunstakademiet hvis ikke annet er opplyst. Hvis du ikke kan delta eller ikke møter opp, forventes det at du informerer læreren på forhånd og opplyser om årsaken til fraværet ditt.

Arbeidskrav:

• aktiv deltakelse i minst to kurs (med minimum 80 % fremmøte)

• dersom det ene kurset erstattes av et individuelt prosjekt må det gjennomføres veiledning før og etter prosjektet. Dette må godkjennes av hovedveileder, og ses i forhold til læringsutbyttet for emnet.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vil bli vurdert av kursansvarlig for studentens kurs i emnet. Vurderingen ses i relasjon til emnets læringsutbytte. Etter å ha fullført to kurs vil emnet være bestått.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått.