Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Teori for praksis 1

Studiepoeng
4
Emnekode
BK504
Inngår i studieprogram
Master i billedkunst

Kort beskrivelse av emnet

Å utvikle måter å beskrive og formidle egne kunstneriske prosjekt, er en sentral del av kunstnerisk praksis. Gjennom teoretiske og kunsthistoriske tilnærminger skal Teori for praksis bidra til at du utvikler et språk og tankesett som kan understøtte refleksjon omkring egne og andres kunstneriske arbeid. Noen ganger vil dette arbeidet involvere skrivepraksis, men muntlige samtaler kan være likeså viktig.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

• kjenne til en rekke ulike kritiske perspektiver knyttet til samtidskunst

• ta i bruk relevante begreper fra kunsthistorie og teori i tilknytning til sitt eget arbeid

Undervisning og læringsformer

Emnet gjennomføres normalt som seminarer/forelesninger der studentene setter seg inn i tekstlig materiale i forkant. Studenten kan også få i oppgave å utforme skriftlige oppgaver og/eller gjennomføre muntlige presentasjoner.

Arbeidskrav:

• aktiv deltakelse i kurs (med minimum 80 % fremmøte)

• innlevering av skriftlige oppgaver og/eller gjennomføre muntlige presentasjoner.

Unntaksvis kan du gjennomføre et selvorganisert prosjekt i stedet for å delta på kurs. I slike tilfeller skal dette avtales med både hovedveileder og emneansvarlig før kurset starter.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vil bli vurdert av kursansvarlig for studentens kurs i emnet. Vurderingen ses i relasjon til emnets læringsutbytte.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.