Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunstnerisk praksis 6

Studiepoeng
20
Emnekode
BK316
Inngår i studieprogram
Bachelor i billedkunst

Kort beskrivelse av emnet

Utøvende kunstnerisk praksis står sentralt i studiene ved Kunstakademiet. Utvikling og produksjon av arbeider er selvstyrt. Dette kan involvere teknisk opplæring, produksjon av verk, å betrakte andres kunstverk, lese litteratur, søke informasjon i arkiver, gjøre feltarbeid, eller enhver annen form for aktivitet som er relevant for din kunstneriske praksis.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • bruke studiet og ditt kunstneriske utviklingsarbeid på prosess og produksjon av verk på kreative måter
  • skape et kritisk rammeverk, vise forståelse og diskutere dine verk utfra grunnlaget som er basert på det kunstneriske utviklingsarbeidet
  • presentere kunstneriske spørsmål, problemstillinger og andre anliggender som er relevante for utvikling av din og andres praksis
  • analysere, stille spørsmål ved og vurdere eget og andres arbeid, inkludert presentasjonsformen, innenfor et oppdatert kritisk rammeverk
  • foreslå, artikulere og reflektere over tolkninger, kritikk av verk, og ulike måter å møte kunstneriske spørsmål på, utfra produktive og bevisste perspektiver og metoder

Undervisning og læringsformer

I ditt tredje studieår vil det bli lagt mer vekt på utvikling og produksjon av ditt avgangsprosjekt.

Dine arbeider, arbeidsprosesser og metoder vil utvikles, analyseres og vurderes i løpende dialog med lærere og medstudenter. Personlige veiledninger vil bli holdt med de fagansatte på Kunstakademiet, samt gjestelærere.

Arbeidet blir presentert og diskutert individuelt, både for å kunne gi tilbakemeldinger og avklare mål og intensjoner, formulere spørsmål og definere områder for videre undersøkelse. Dessuten skal studenten utvikle hensiktsmessige undersøkelses- og arbeidsmetoder, analysere prosesser og resultater, og utvikle et kritisk rammeverk og språk i forhold til egen praksis.

Arbeidskrav:

  • atelierpraksis med utvikling av kunstnerisk produksjon
  • studenten skal ha deltatt på minst to veiledninger med hovedveileder, og to veiledninger med andre lærere
  • aktiv deltakelse i gruppekritikk– hvorav en diskusjon der du formelt presenterer eget arbeid eller utstilling
  • oppfølging av tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Avgangseksamen vil finne sted på slutten av 6.semester. Studenten skal presentere et avgangsprosjekt og et essay. Emnene Kunstnerisk praksis, Teori for praksis og Utstillingspraksis vil bli vurdert. Vurderingen foretas av to sensorer, hvorav minst en er ekstern.

Dette vil bli vurdert:

  • en presentasjon av ditt arbeid som viser klarhet i intensjon og retning sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.