Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunstnerisk praksis 5

Studiepoeng
20
Emnekode
BK306
Inngår i studieprogram
Bachelor i billedkunst

Kort beskrivelse av emnet

Utøvende kunstnerisk praksis står sentralt i studiene ved Kunstakademiet. Utvikling og produksjon av arbeider er selvstyrt. Dette kan involvere teknisk opplæring, produksjon av verk, betrakte andre kunstneres verk, lese litteratur, søke etter informasjon i arkiver, gjøre feltarbeid, eller enhver annen form for aktivitet som er relevant for din kunstneriske praksis.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • bruke ditt studium og kunstneriske utviklingsarbeid på prosess og produksjon av verk
  • skape en kritisk ramme og diskutere dine verk med bakgrunn i erfaringer gjort gjennom det kunstneriske utviklingsarbeidet
  • identifisere kunstneriske spørsmål, problemer og anliggender som er relevante for utvikling av din og andres praksis
  • foreslå, artikulere og reflektere over tolkninger, kritikk av verk, og ulike måter å møte kunstneriske spørsmål på, utfra produktive og bevisste perspektiver

Undervisning og læringsformer

I ditt tredje studieår vil det bli lagt mer vekt på utvikling og produksjon av ditt avgangsprosjekt.

Dine arbeider, arbeidsprosesser og metoder vil utvikles, analyseres og vurderes i løpende dialog med lærere og medstudenter. Personlige veiledninger vil bli holdt med de fagansatte på Kunstakademiet, samt gjestelærere.

Arbeider blir presentert og diskutert individuelt, både for å kunne gi tilbakemeldinger og avklare mål og intensjoner, formulere spørsmål og definere områder for videre undersøkelse. Dessuten skal studenten utvikle hensiktsmessige undersøkelses- - og arbeidsmetoder, analysere prosesser og resultater, og utvikle et kritisk rammeverk og språk i forhold til egen praksis.

Du deltar jevnlig i gruppekritikk utover i semesteret. Gjennom visning av egne verk med påfølgende diskusjon vil studentene reflektere over hverandres arbeid og analysere individuell praksis. Dagsorden for gruppekritikken blir satt av den studenten som presenterer. Studentene forbereder en presentasjon, og eventuelt en skriftlig uttalelse, der de vurderer de kunstneriske beslutningene som har formet deres arbeid, og som identifiserer spørsmål, problemer eller anliggender i forhold til deres arbeid.

Ved slutten av det femte semester må et verk begynne å ta form, samt bekrefte din evne til å integrere ditt selvstendige utviklingsarbeid og kritiske perspektiver fra veiledninger.

Videre produksjon av arbeid vil være påkrevd i det påfølgende semestret.

Arbeidskrav:

  • atelierpraksis med utvikling av kunstnerisk produksjon
  • deltakelse i Åpent Akademi med presentasjon av arbeid i atelieret
  • studenten skal ha deltatt på minst to veiledninger med hovedveileder, og to veiledninger med andre lærere
  • aktiv deltakelse i gruppekritikk– hvorav en diskusjon der du formelt presenterer eget arbeid eller utstilling
  • oppfølging av tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Vurderingen av emnet Kunstnerisk Praksis i 5 vil bli utført av to sensorer, hvorav én er studentens hovedveileder.

Dette vil bli vurdert:

  • en presentasjon av ditt arbeid som viser en utvikling og en klarhet i intensjon sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.