Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunstnerisk praksis 1

Studiepoeng
20
Emnekode
BK106
Inngår i studieprogram
Bachelor i billedkunst

Kort beskrivelse av emnet

Utøvende kunstnerisk praksis står sentralt i studiene ved Kunstakademiet. Utvikling og produksjon av arbeider er selvstyrt. Dette kan involvere teknisk opplæring, produksjon av verk, betrakte andre kunstneres verk, lese litteratur, søke etter informasjon i arkiver, gjøre feltarbeid, eller enhver annen form for aktivitet som er relevant for din kunstneriske praksis.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • drive selvstendig undersøkelse omkring kunstneriske spørsmål, ideer eller problemstillinger gjennom eksperimentering og produksjon, studiet av kunstneriske eller teoretiske referanser og andre relevante metoder
  • analysere, kontekstualisere og diskutere sitt eget og andres arbeid innenfor et kritisk rammeverk
  • reflektere over ulike tolkninger og kritikk av verk, og møte kunstneriske problemstillinger på produktive og bevisstgjorte måter
  • identifisere kunstneriske spørsmål, problemer og anliggender som er relevante for utvikling av egen og andres praksis

Undervisning og læringsformer

Dine arbeider, arbeidsprosesser og metoder vil utvikles, analyseres og vurderes i løpende dialog med lærere og medstudenter. Personlige veiledninger vil bli holdt med de fagansatte på Kunstakademiet, samt gjestelærere.

Arbeidet blir presentert og diskutert individuelt og gjennom gruppekritikk, både for å kunne gi tilbakemeldinger og avklare mål og intensjoner, formulere spørsmål og definere områder for videre undersøkelse. Dessuten skal studenten utvikle hensiktsmessige undersøkelses- og arbeidsmetoder, analysere prosesser og resultater, og utvikle et kritisk rammeverk og språk i forhold til egen praksis.

Veiledning vil utvide din evne til å integrere selvstendig utviklingsarbeid og kritiske perspektiver, med tanke på å utvikle en fremtidig verksproduksjon.

Du deltar jevnlig i gruppekritikk utover i semesteret. Gjennom visning av egne verk med påfølgende diskusjon vil studentene reflektere over hverandres arbeid og analysere individuell praksis. Dagsorden for gruppekritikken blir satt av den studenten som presenterer. Studentene forbereder en presentasjon, og eventuelt en skriftlig uttalelse, der de vurderer de kunstneriske beslutningene som har formet deres arbeid, og som identifiserer spørsmål, problemer eller anliggender i forhold til deres arbeid.

I løpet av første semester skal du begynne å produsere arbeider.

Arbeidskrav:

  • atelierpraksis med utvikling av kunstnerisk produksjon
  • delta på minst to veiledninger med hovedveileder, og to veiledninger med andre lærere
  • aktiv deltakelse i gruppekritikk, hvorav en diskusjon der du formelt presenterer eget arbeid eller utstilling
  • oppfølging av tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Vurderingen av emnet vil bli utført på slutten av semesteret av to sensorer, hvorav én er studentens hovedveileder.

Dette vil bli vurdert:

  • en presentasjon av din verksproduksjon som viser en utvikling sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.