Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

ISBN og ISSN

ISBN 

ISBN (International Standard Book Number) er et internasjonalt nummersystem for identifikasjon av bøker og lignende publikasjoner. Opprinnelig var systemet lagt opp til å gjelde bøker, men etter hvert har systemet blitt utvidet til å omfatte nesten alle typer informasjonsbærende materiale (dokumenter), også audiovisuelt materiale og elektroniske dokumenter.

Kunsthøgskolen i Oslo har forlagsnummer (eller utgivernummer): 92613 og en nummerrekke, som løpende skal tildeles kunsthøgskolens publikasjoner. Dette nummeret gis av ISBN-kontoret Norge, Nasjonalbiblioteket.

ISBN til KHiOs publikasjoner fås ved henvendelse til biblioteket, helst på mail: bibliotek@khio.no

Hva skal du levere til biblioteket?

Den digitale fil som ble brukt som grunnlag for den trykte utgivelsen (trykkegrunnlag). Det skal i tillegg leveres 4 fysiske eksemplarer av alle publikasjoner som utgis ved Kunsthøgskolen i Oslo til biblioteket:

Hva skal nummereres?

Internasjonalt standard boknummer tildeles:

 • trykte bøker og småtrykk
 • lydbøker
 • dokumenter i mikroform
 • elektroniske dokumenter som finnes på fysiske medier som CD-ROM o.a. eller som bare distribueres online

Kategorier som ikke skal tildeles ISBN

 • periodika (tidsskrifter, serier, etc.)
 • tidsbegrenset trykt materiale
 • kunsttrykk og kunstmapper uten tittelblad og tekst
 • særtrykk av periodika og festskrift
 • programmer
 • kursprogram
 • utstillingslister
 • plakater
 • skjema, blanketter

ISSN

Periodika får ikke ISBN. Disse skal tildeles ISSN (International Standard Serial Numbering). Årbøker kan tildeles ISBN for hvert volum i serien i tillegg til seriens ISSN.

Trykking av ISBN

I bøker o.l. skal ISBN trykkes

 • på baksiden av tittelbladet
 • nederst på baksiden av boken
 • på løst omslag

Dersom innbindingsmaterialet gjør det vanskelig å trykke på baksiden, kan nummeret utelates her. ISBN-et på tittelbladet eller på baksiden av tittelbladet kan imidlertid aldri utelates.

Nummeret skal trykkes slik: ISBN 978-82-92613-18-4

(Med bindestreker og nummeret må innledes med ISBN.)

Spørsmål

Har du noen spørsmål i forbindelse med ISBN og ISSN, så kan du kontakte biblioteket.