Markus Degerman

Markus Degerman er rektor på KHiO.
Han er vald av tilsette og studentar fram til 31. juli 2023.

Markus Degerman er kunstnar med bakgrunn frå både visuell kunst og arkitektur. Han er utdanna ved Kungl. Konsthögskolan, Konstfack og Nyckelviksskolan i Stockholm og Konsthögskolan i Umeå. Til KHiO kom han frå stillinga som professor og faggruppeleiar for Kunstakademiet ved Universitetet i Tromsø.

Degerman har brei bakgrunn som kurator og utstillar og frå design, teori og undervisning. Som kunstnar har han arbeidd mykje med romleg design i ulike omgjevnader som offentlege rom, byrom og kunstinstitusjonar, mellom anna frå design og arkitektkontoret Uglycute i Stockholm.

Degerman er for tida ordførar i komiteen for kunstnarisk forsking ved Vetenskapsrådet i Sverige.

Markus Degerman starta opp som dekan ved avdeling kunst og handverk ved KHiO i 2019. I 2021 vart han valt til rektor.