Luca De Marchi

Luca De Marchi er operarepetitør og pianist på KHiO. De Marchi har ein omfattande repertoar- og operafagleg bakgrunn som vokal coach og pianist frå operahus og festivalar i Europa, Asia og USA.

På KHiO arbeider han med spel ved songtimar, prøver, meisterklassar, framsyningar og konsertar og med individuell undervisning og rettleiing av studentane ved avdeling Operahøgskolen.

Luca De Marchi er utdanna som dirigent ved Mozarteum Salzburg og med master i piano frå Nasjonalkonservatoriet i Venezia. Etter utdanning arbeidde han som repetitør ved Prague State Opera og seinare ved Wiener Statsoper, Teatro Comunale di Bologna og Conservervatorio «Giuseppe Verdi» di Milano. I tre år leia han dei musikalske studia ved Dortmund Opera. Han har hatt ei rekke oppdrag ved kjende operahus og festivalar som Salzburg Festival, Beijing Opera og Teatro La Fenice in Venice i tillegg til å undervise meisterklassar i Salzburg, Suzhou (Kina) og i Russland og Italia.

Luca De Marchi vart tilsett som repetitør ved avdeling Operahøgskolen frå 1. januar 2020.