Gard Olav Frigstad

Høgskolelektor (teori og skriving)
Underviser også ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU

Utdannelse; bl.a. 1994: Magistergrad i filosofi på avhandling om metaforteori, UiO

Analytisk språkteori, pragmatikk, kategoriseringssystemer innen antropologi, tallteori, estetikk, metaforteori, mulighetene for en allmenn språkteori, referanseteori, metafysikk, ontologi, estetikk, lingvistikk, logikk, bevissthetsfilosofi, forholdet mellom det indre og det ytre, kropp-sjelsproblematikk osv.

2005-2013: Kurs i billedteori, tegnteori, semantikk, kognitiv teori ved Kunstakademiet i Oslo
2005-2011: Veiledning av avgangstudentene på avsluttende skriftlige arbeider ved Kunstakademiet i Oslo
2005-2013: Skrivekurs og veiledning av studentene ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
2006-2013: Veiledning av avgangstudentene på avsluttende skriftlige arbeider ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
2007-2013: Kurs i billedteori, tegnteori, semantikk, kognitiv teori ved Kunstademiet i Trondheim, NTNU
2012-13: Seminar om sjelen i samarbeid med Stian Grøgaard fra presokratikerne til Berardi og Butler over tre semestre.

Frigstad har i tillegg virket som leilighetsskribent for en rekke kataloger, tidsskrifter og presse.

Forskningsresultater

 • [uten tittel] (2014).
  Film. Les mer
 • Boogie With YOu (2014).
  Film. Les mer
 • Tilforlatelig og fordektig = Trustworthy and devious (2012).
  Forord. Les mer
 • The fog (2012).
  Utstillingskatalog. Les mer
 • documenta (13) - selvsensur og selvbidrag (2012).
  Anmeldelse. Les mer
 • Tross alt. [Kritikk av] Bjørn Hegardt. Dark sun. Kunstnerforbundet, Oslo, 10. mai-3. juni 2012 (2012).
  Anmeldelse. Les mer