Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Foto: Vegard Giskehaug
Foto: Vegard Giskehaug

Vil utvikle og lære bort dansefaget

Maria Ferguson Rønningen har tidligere studert bachelor i jazzdanz på KHiO. Etter å ha bygget på med PPU ønsker hun at flere kan oppleve dans som kunstnerisk uttrykk, men også som hobby.

Den 29 år gamle danseren fra Skien har jobbet frilans som utøvende dansekunstner siden hun gikk ut med bachelorgrad i jazzdans på KHiO i 2012. Siden har hun turnert og holdt workshops i inn- og utland, og undervist ved forskjellige kveldsskoler. 

– I tiden etter bachelor i jazz ved KHiO har jeg jobbet med ODE, Dansekunst i Grenland, Subjazz, samt egne prosjekter. Jeg har hatt stor glede av å jobbe med Subjazz de siste 5 årene, med et verk som heter «Kaboom».

– Jeg har også innstudert flere av Subjazz sine verk ved KHiO, Trondheim Katedralskole og Skien Videregående, sier Maria.

Gjennom å bygge på med en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved KHiO, ønsker hun nå å tilrettelegge for at flere unge får verktøyene de trenger i faget. Utdannelsen gir henne kunnskap og erfaring innen undervisning i videregående skole, og var en av grunnene til at hun søkte PPU.

Hun forteller at utdannelsen ved KHiO har gitt henne større kunnskap om hva det vil si å arbeide med yngre utøvere, og hvordan hun kan få mer dans inn i skolen.

– Da jeg søkte bachelor i jazzdans hadde jeg KHiO øverst på listen, da dette var en skole jeg visste ville hjelpe meg med å nå de målene jeg hadde satt meg. Jeg opplevde å få verktøy, kunnskap og forståelse for kunstuttrykket jeg fordypet meg i, og jeg følte jeg fikk med meg mye ut i arbeidslivet som jeg fortsatt bruker i dag, sier hun.

– Etter dette, da jeg søkte PPU, var det for å kunne få muligheten til å jobbe ved videregående skole, og for å få mer kunnskap og erfaring innen undervisning, og større mulighet til en fast jobb i faget. Jeg elsker å jobbe både som utøver og pedagog, og tenkte det ville være lurt å ta studiet mens jeg hadde muligheten.

Med en grad fra KHiO fra før, var hun godt kjent med høgskolen, hva som forventes, og hvordan undervisningen legges opp.

– KHiO har alltid hatt høye krav til studentene sine, men gir deg også rom til å utvikle deg, være deg selv og komme med det du har. Lærerne støtter deg, ser deg, og er åpne for samtaler dersom du trenger det. Det er alltid moro å gå rundt i gangene og titte inn på klassene, få med seg forestillinger og se andre studenters arbeid.

– Samtidig står du ofte alene i ulike utfordringer fysisk og mentalt som du må finne ut av selv, som der og da oppleves utrolig utfordrende og tungt. Når jeg nå ser tilbake på tiden min som student, så er jeg takknemlig for både med- og motgangen jeg opplevde i løpet av studiet, og alt det lærte meg psykisk og fysisk.

Flere med gode erfaringer

Flere hun kjenner som har gått PPU har gode erfaringer fra studiet, forteller hun. Det gir flere perspektiver på faget, sier hun, og en forståelse av læringsprosessene til elever og studenter.

– Jeg var også nysgjerrig på å forstå hva som skjer i de ulike utviklingsstadiene til elevene og hvordan man kan tilrettelegge for at flest mulig kan oppleve gleden dansen gir, som kunstnerisk uttrykk, men også som hobby.

Maria forteller at hun ved PPU-studiet har lært seg viktigheten av å kunne se hele mennesket, spesielt i arbeidet med unge utøvere.

– Jeg har stor tro på kommunikasjon og medmenneskelighet, det unike i hvert møte med studenter og kolleger, og se muligheter i stedet for problemer. Det finnes ikke nødvendigvis ett svar, og nå har jeg større kunnskap om hvordan jeg kan jobbe aktivt med dansekunsten på ulike arenaer, få mer dans ut i skolen, og nå ut til flere.

– Det har gitt meg flere ideer om hva jeg kan bruke min utdanning til, spennende prosjektidéer og fremtidige jobbmuligheter.