Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Illustrasjonbilde av Museumsquartier Wien. Foto: Per Roar
Illustrasjonbilde av Museumsquartier Wien. Foto: Per Roar

Videreutdanningstilbud for dansere: Performativ praksis i dansekunst

Tilbudet har søknadsfrist 1. oktober, og består av tre emner med undervisning i perioden november 2022 til mai 2023.

Performativ praksis i dansekunst er et videreutdanningstilbud for dansekunstnere i alle aldre som har en bachelor i dans eller scenekunst eller tilsvarende relevant bakgrunn. Tilbudet gis og ledes av masterprogrammet i koreografi i samarbeid med avdeling dans ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Innhold

Tilbudet består av tre emner, med undervisning i perioden november 2022 til mai 2023, på til sammen 10 studiepoeng.

  1. KO506 - Performative praksiser I – som prosjekt
  2. KO507 - Performative praksiser II – som utviklingsarbeid
  3. KO508 - Performative praksiser III – som refleksjon

Emnet KO506 er obligatorisk. De andre er tilvalg.

KO506 - Performative praksiser I – som prosjekt

Varighet: Syv uker – i to alternative perioder og team, enten i Team 1 eller i Team 2

(8 studiepoeng)

Del II inngår i et koreografisk prosjekt som vil bli utviklet og ledet av masterstudentene i koreografi i samarbeid med bachelorstudiene i dans og under faglig veiledning. Hvert prosjekt vil avsluttes med offentlige visninger.

Team 1 finner sted: 3.–13.01 og 30.1.–5.3 med avsluttende evaluering og oppsummering 9.3.

Team 2 finner sted: 3.–13.01, 20.–31.3, og 11.4 –3.5 med avsluttende evaluering og oppsummering 11.5.

Les emnebeskrivelsene.

KO507 - Performative praksiser II – som utviklingsarbeid

Varighet: Én uke - fra 28. nov. til 2 des. 2022

(1 studiepoeng)

Del I er en workshop som tar utgangspunkt det dansekunstneriske og koreografiske forskningsprosjektet i Social Choreographies of Emotion av ph.d.-stipendiat Dragana Bulut ved avdeling dans. For mer informasjon om Bulut, se draganabulut.com.

Deltakerne vil delta sammen med studenter fra masterprogrammet i koreografi.

Les emnebeskrivelsene.

KO508 - Performative praksiser III – som refleksjon

Varighet: Én uke - fra 16.–20. januar

(1 studiepoeng)

Del III er et seminar i diskursiv tenkning og koreografisk forståelse. Seminaret vil ledes av professor Per Roar i samarbeid med øvrige fagansatte ved masterprogrammene ved avdeling dans.

Kjernetid i Performative Praksiser I-II-III er 11-16.45, med unntak av visningsdagene. Det kan gjøres avtale om andre tider individuelt.

Les emnebeskrivelsene.

Søknadsprosess

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i dans eller scenekunst eller tilsvarende relevant bakgrunn.

Krav til dokumentasjon

  • Kort motivasjonsbrev (maks 1 A4-side)
  • Enkel CV
  • Kopi av vitnemål
  • Lenke til videodokumentasjon av søker som utøver (maks 5 min)

Søknadsfrist: 1. oktober kl. 12

Søknaden sendes til perthors@khio.no. Merk: Performativ praksis

Søknaden vil vurderes av programrådet ved MA koreografi. Søknader som ikke oppfyller kravene, vil ikke bli vurdert.

For mer informasjon, ta kontakt med Per Roar, perthors@khio.no