Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

NAV Lillestrøm mener kunst er helsefremmende og i sitt nye bygg på Lillestrøm har de samarbeidet med studenter på Kunstakademiet. Det har ført frem til det permanente verket SUPERELLIPSE av tredje års bachelorstudent Victoria Alstrup.
NAV Lillestrøm mener kunst er helsefremmende og i sitt nye bygg på Lillestrøm har de samarbeidet med studenter på Kunstakademiet. Det har ført frem til det permanente verket SUPERELLIPSE av tredje års bachelorstudent Victoria Alstrup.

SUPERELLIPSE til NAV

Tirsdag 28. mars ble verket SUPERELLIPSE av Victoria Alstrup, avduket på NAV Lillestrøm der det skal stå som permanent kunstverk. Alstrup er tredje års bachelorstudent og kunstverket er resultat av et kurs for Kunstakademiets studenter med fokus på produksjon og planlegging av offentlige kunstoppdrag.

– Det var veldig stas at kunstverket mitt ble valgt ut, sier Victoria Alstrup rett etter avduking. 

Et år etter verket SUPERELLIPSE av Victoria Alstrup ble valgt ut, er det nå på plass hos NAV Lillestrøm.– Det er jo fint at prosjektene man jobber med er interessant for andre og jeg har alltid tenkt at kunst i det offentlige rom er viktig. Det er viktig å la kunsten åpne opp for et tolkningsmangfold og skape dialog på steder der alle type folk ferdes og oppholder seg. På denne måten kan kunsten nå ut til flere, men ikke nødvendigvis passe for alle. Jeg tenker at det er i dette spenningsforholdet, kunsten viser sin kraft. Det er fint å kunne bidra til å utvikle samtidskunsten og skape betydninger, bruk og former på andre type flater enn gallerier som oftest besøkes av et bestemt publikum.

Kunst for en helsebringende bedrift

NAV Lillestrøm flyttet inn i nye lokaler 2021 og i forbindelse med det satset de på en helsefremmende arbeidsplass for de ansatte og innbyggerne i området der også opplevelsen av det visuelle var en del av NAV sin tankegang. De ønsket å få kontakt med kunstnere under utdanning for å se på muligheten for å realisere et permanent verk i de nye lokalene.

SUPERELLIPSE av Victoria Alstrup Foto Einar Fuglem

SUPERELLIPSE av Victoria Alstrup. Foto: Einar Fuglem

Høsten 2021 startet Kunstakademiets studenter på kurset NAV Lillestrøm - a proposal for a permanent sculpture to VERDENS BESTE NAV-KONTOR i regi av kunstneren Ebba Moi.

– Det var en motiverende bonus at kurset skulle avsluttes med presentasjon av forslag til ny skulptur, med mulighet for å realisere skissen med produksjonen dekket av gårdeier Linstow, samt kunstnerhonorar for ett utvalgt prosjekt, sier Ebba Moi, som har erfaring fra offentlige kunstoppdrag både som kunstner og som kurator og prosjektleder ved KORO og kommunale prosjekter.

NAV Lillestrøm satser på en aktiv og helsefremmende arbeidsplass.

NAV Lillestrøm satser på en aktiv og helsefremmende arbeidsplass for sine ansatte med blant annet klatrevegg, spillerom og kontorplasser med løpebånd. Opplevelsen av det visuelle er også en del av NAV sin tankegang.

– Tittelen tok utgangspunkt i en presentasjon vi fikk tildelt hvor NAV Lillestrøm presenterte seg som verdens beste NAV-kontor. Den viste deres ambisjoner og også hvorfor de ønsket å invitere inn studenter til kunstneriske prosesser i sine nye lokaler. De nye kontorene har en modell inspirert av korporative bedrifter hvor helsebringende aktivitet står i fokus. Det betyr kontorplass med løpebånd, klatrevegg og spillerom i tillegg til mobile arbeidsplasser hvor ingen har eget rom. Dette er modeller vi kan se i bedrifter som Google og Apple hvor de ansatte får mye fra sin arbeidsplass i form av aktiviteter, og blir en del av bedriften på en måte som gjør at de yter mer. Dette er tendenser i tiden og interessante aspekter ved arbeidslivet som vi også snakket om på kurset.

Fotballspill og shuffleboard skaper god stemning på arbeidsplassen og gir de ansatte på NAV Lillestrøm muligheten for pauser i arbeidsdagen.Fotballspill og shuffleboard skaper god stemning på arbeidsplassen og gir de ansatte på NAV Lillestrøm muligheten for pauser i arbeidsdagen.

Fotballspill og shuffleboard skaper god stemning på arbeidsplassen og gir de ansatte på NAV Lillestrøm muligheten for pauser i arbeidsdagen.

Residency

Oppdraget var å utvikle en skisse for en permanent installasjon for et spesifikt rom kalt Torget som strekker seg over to etasjer i de nye lokalene til NAV sentralt i Lillestrøm.

– Min bakgrunn betyr at jeg kan vise studentene de ulike aspektene ved slike oppdrag, alt fra skisse og utvikling av en ide innenfor en gitt ramme til mer praktiske deler som budsjett og visualisering av en idé. Som lærer var jeg opptatt av at dette var en mulighet for læring, og for å ikke fokusere på konkurranse aspektet ved kurset så fikk studentene jevnlig presentere sine prosjekter for hverandre i mindre grupper eller for alle sammen. Jeg hadde også individuelle samtaler hvor jeg hjalp alle til å utvikle sine ideer, både innhold og gjennomføringsplaner.

 Til sammen 14 studenter fra Kunstakademiet deltok høsten 2021 på kurset som tok for seg offentlig kunst og prosessen rundt et slikt oppdrag.

 Til sammen 14 studenter fra Kunstakademiet deltok høsten 2021 på kurset som tok for seg offentlig kunst og prosessen rundt et slikt oppdrag. Studentene fikk låne lokaler av NAV Lillestrøm og de diskuterte også kunst med ansatte fra NAV.

Workshopen hadde fem fellesmøter i løpet av høstsemesteret hvor deltagerne fikk utforske ulike tolkninger og tilnærminger til det offentlige rom, og se på materialer og eksempler fra offentlig kunst. Møtene fant sted i de nye lokalene til NAV i Lillestrøm, studentene fikk tilgang til lokalene og hadde møterom der i løpet av kurset. De fikk reisen betalt og nøkkel til NAV sånn at det var mulig å bruke det som en type residency i en 2 måneders periode høsten 2021. 10 forslag ble presentert for en jury bestående av representanter fra NAV og KHiO og til slutt ble Victoria Alstrups verk SUPERELLIPSE valgt.


Victoria Alstrup samarbeidet med Kampen Mekaniske Verksted under produksjonen av verket SUPERELLIPSE. Foto: Tove SivertsenVictoria Alstrup samarbeidet med Kampen Mekaniske Verksted under produksjonen av verket SUPERELLIPSE. Foto: Tove Sivertsen

Victoria Alstrup samarbeidet med Kampen Mekaniske Verksted under produksjonen av verket SUPERELLIPSE. 

I harmoni med omgivelsene

SUPERELLIPSE tar utgangspunkt i Piet Heins løsning på et byplanleggingsproblem som oppstod ved Sergels Torg i Stockholm på slutten av 1950-tallet. En superelliptisk rundkjøring som kunne bryte opp det firkantede inntrykket, uten å ende i sirkler. Variasjonen av en oval med dens interessante kvaliteter danner et harmonisk preg i takt med sine omgivelser.

SUPERELLIPSE av Victoria Alstrup. Foto: Einar FuglemSUPERELLIPSE er plassert sentralt i lokalene til NAV Lillestrøm og er et tredimensjonalt og interaktivt verk som skal fungere som et naturlig møtepunkt for ansatte og besøkende. Den tre meter høye formasjonen er utformet i aluminium og bygger på forholdet mellom kropp, bevegelse og geometri. Verket støtter ideen om torget som en åpen plass for det pulserende - et organisk vesen som samtidig ønsker å skape en følelse av frihet med blikket rettet mot hvordan vi blir ledet av midlertidige definisjoner av sannhet. På denne måten utfordrer verket våre generelle oppfatninger av struktur og ‘det aktiviserende’ og åpner opp for at dette kan forstås som noe differensiert og flersidig - uten en fasit.

– Vi i NAV ønsket å gi kunststudenter en opplevelse av hvordan arbeidslivet er, sier NAV leder Anne R. Breiby i sin tale under avdukingen. – Victoria sitt verk passer bra hos oss fordi vi er NAV, med forventninger utenfra om å være både en firkant og en runding, og vi bestreber oss på å være litt begge deler. Ikke så firkantet av kantene er spisse syler, og ikke så runde at man kan trilles hvor som helst. Og alltid med tro på at alle kan lykkes. 

Victoria Alstrup i midten sammen med (t.v.) NAV leder Anne R. Breiby og (t.h.) representant for gårdeier Linstow.

Victoria Alstrup i midten sammen med (t.v.) NAV leder Anne R. Breiby og (t.h.) representant for gårdeier Linstow, som har finansiert prosjektet.

– Victorias verk forholder seg til rommet på en enkel, ren og formal måte, forklarer Ebba Moi om utvelgelsen. – NAV ønsket et formmessig skulpturalt uttrykk som også var et inkluderende verk i forhold til alle typer av syn og bevegelseshemming. Victorias verk svarte på alle disse behovene hos NAV, og derfor ble det også valgt. Det var mange andre sterke forslag til kunstverk som berørte i forhold til innhold og uttrykk og det var ikke et enkelt valg for juryen å velge et verk av de 10 forslagene.

En vårlig blomsterbukett fra NAV under avdukingen av Victoria Alstrups verk SUPERELLIPSE på NAV Lillestrøm

En vårlig blomsterbukett fra NAV under avdukingen av Victoria Alstrups verk SUPERELLIPSE på NAV Lillestrøm.

«In-house» kunstner

Victoria forteller at hun i sitt kunstnerskap arbeider med skulptur, maleri og foto.

– Praksisen min fokuserer på det avgjørende aspektet for å være fri og undersøker de normerende sidene ved det moderne samfunnet. Jeg er opptatt av å bruke avtrykkene av levd liv på nytt ved å transformere objekter hentet fra personlige erfaringer og hverdagsliv. Jeg undersøker hvordan kunst som har som mål å bryte med paradigmer og konvensjoner faktisk oppfylles, og i hvilken grad den utfordrer vårt verdensbilde. Gjennom kurset har jeg fått en direkte forståelse for produksjon og planlegging av et offentlig kunstverk, og vet i dag mer om de ulike utfordringene som kan oppstå underveis. Jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å utvikle min kunstneriske praksis gjennom utforskning, og samtaler sammen med veileder Ebba Moi og mine samarbeidspartnere på Kampen Mekaniske Verksted.

Fagansvarlig for kurset Ebba Moi (i midten foran) og dekan Sarah Lookofsky (t.h foran) håper flere bedrifter vil la seg inspirere av NAVs initiativ og invitere kunstnere inn på arbeidsplassen. Her sammen med Victoria Alstrup og en del av gjengen fra Kunstakademiet.

Fagansvarlig for kurset Ebba Moi (i midten foran) og dekan Sarah Lookofsky (t.h foran) håper flere bedrifter vil la seg inspirere av NAVs initiativ og invitere kunstnere inn på arbeidsplassen. Her sammen med Victoria Alstrup og en del av gjengen fra Kunstakademiet.

Moi håper andre bedrifter vil la seg inspirere av NAV’s initiativ.

SUPERELLIPSE av Victoria Alstrup. Foto: Einar Fuglem– Dette var et unikt tilfelle hvor NAV Lillestrøm sammen med gårdeier Linstow hadde både lokale og finansiering til å faktisk realisere et permanent verk. Jeg ser for meg i fremtiden at studenter fra ulike deler av KHiO kan få være tilstede i perioder i ulike bedrifter for å utvikle sin egen praksis i forhold til et sted. Kanskje atelieret kan plasseres der for en periode? Det å utfordre kunstnere i studietiden på å forholde seg til en virkelighet som er plassert utenfor den vanlige kunstscenen ser jeg på som svært nyttig. Jeg skulle ønske at alle bedrifter hadde en “in-house” kunstner, her kan også næringslivet lære seg av kreative prosesser som nødvendige for utvikling. De har kanskje ikke samme modell, som profitt og vekst, men er like relevante, og kanskje enda mer viktig for å skape en helsebringende arbeidsplass.

Victoria Alstrup Foto Dev Dhunsi

Victoria Alstrup er snart ferdig med bachelorstudiet på KHIO, men håper å få anledning til å utvikle sin kunstneriske praksis videre. Du kan følge henne på Instagram @victoriaalstrup_ og hjemmesiden victoriaalstrup.com


Søknadsfrist bachelor i billedkunst er 3. april 2023Om hvordan Superellipsen inngår i NAV Lillestrøms filosofi

Detalj SUPERELLIPSE av Victoria Alstrup Foto Einar Fuglem

Vi lagde noen forutsetninger for hva vi ønsket av kunstverket da vi startet samarbeidet med Kunsthøgskolen;
Verket skulle virke samlende og være en tydelig markør som var umulig å overse, altså en slags centerpiece i lokalene. Vi ville også at verket i størst mulig grad skulle utnytte arealet og rommet vi hadde til rådighet, som jo er unikt; to etasjer og det kan sees både ovenfra, fra salongen og utenfra. Verket burde derfor ta rommet og være godt synlig.
Men aller viktigst, så skulle verket si noe om hvem vi var.

SUPERELLIPSE som form er en veldig interessant matematisk konstruksjon; den er nemlig en mellomting mellom ellipse og rektangel, eller for å si det mer folkelig, en mellomting mellom en runding og en firkant: finnes det noe bedre mål for oss som jobber i NAV? Vi skal forvalte mange lovverk, være tydelige på rettigheter og agere som portvoktere for fellesskapet ytelser. Samtidig skal vi være relasjonsorienterte og støttende, veilede mennesker i all sin sårbarhet og gi råd om mange av livets utfordringer. Vi er NAV, med forventninger utenfra om å være både en firkant og en runding, og vi bestreber oss på å være litt begge deler. Ikke så firkantet av kantene er spisse syler, og ikke så runde at man kan trilles hvor som helst. Som vi ser av vår egen superellipse, har den også en knekk i formen, som ikke er en del av den matematiske konstruksjonen. Denne knekken, dette avviket fra normalen representerer NAV Lillestrøm spesielt, for ikke bare er vi en del av den runde firkanten NAV, men også standhaftige på å gjøre ting på vår egen måte, forankret i våre 7 prinsipper for å alltid ledes av brukernes behov, medarbeidernes faglighet og troen på at alle kan lykkes.