Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

SHoT på KHiO

SHoT på KHiO

KHiO-studentene skårer høgt på trivsel med studiet, men høgskolen har de samme utfordringene som resten av UH-sektoren når det gjelder spørsmål om psykisk helse, rusmidler og seksuell trakassering.

Dette kommer fram i studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. Formålet med SHoT er å gi innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres. Over 50 000 studenter (31 %) i alderen 18-35 både i Norge og i utlandet har svart.

-Det er helt avgjørende at denne undersøkelsen gjennomføres, fordi den lærer oss mer om hverdagen for både landets studenter og for studentene på Kunsthøgskolen, sier rektor Jørn Mortensen. Det er ingen overraskelse at studentene er fornøyde med Oslo som studieby, og vi er svært glade for at studentene på KHiO opplever trivsel med studiet sitt, og at vi ligger over landsgjennomsnittet her.

Men undersøkelsen gir grunn til bekymring på særlig tre områder: studentene på KHiO skårer dårligere på psykisk helse, på bruk av alkohol og narkotika, og på opplevd seksuell trakassering. Selv om svarprosenten er lav (20 %) og rusbruk og opplevd seksuell trakasseringen i all hovedsak skjer utenfor skolen, beskriver undersøkelsen likevel et krevende studentliv. Denne bildet sammenfaller med våre egne undersøkelser, som blant annet ligger til grunn for etableringen av handlingsplanen i desember i fjor for et tryggere læringsmiljø.

Undersøkelsen gir et generelt bilde av at flere lider av dårlig psykisk helse enn for 8 år siden, og at dette sammenfaller med prestasjonspress, perfeksjonisme, større grad av ensomhet og det er i noen grad knyttet til bruk av sosiale medier. Det bekymrer meg spesielt at kvinner er mer utsatt enn menn når det gjelder disse forholdene, og dette vil jeg å adressere i UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering med tanke på tiltak for hele sektoren, sier rektor Jørn Mortensen ved KHiO.

Shot 2018
- hovedtall for KHiO sammenlignet med landsgjennomsnitt

Ved KHiO har 66 studenter svart på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 20 %.
Trivsel med studiet KHiO % Landsgjennomsnitt %
Undervisning 68 62
Arbeidsmengde 57 55
Faglig veiledning 63 56
Tilbakemelding på egen læring 59 48
Egen arbeidsinnsats 65 56
Studiestruktur 50 55
Fysisk læringsmiljø 66 69
Livsstil og helseatferd
Bruk av narkotika (5 g siste år) 19,4 5,8
Alkohol (2 g eller mer i uka) 65 59
Trening (2 g eller mer i uka) 61 68
Somatiske symptom (høg og svært høg) 34 32
Psykiske plager (alvorlig og mange) 41 27
Ensomhet (ofte eller svært ofte) 37 30
Seksuell trakassering 1) 33 24
Arbeid og økonomi
Inntekt (under kr. 50.000) 31 21
Robusthet (sårbar økonomi) 42 23

Note 1)  Rapporten, side 88, oppgir: "Av dem som har blitt utsatt for seksuell trakassering, oppgir flertallet at de ble trakassert av noen utenfor utdanningsinstitusjonen (78-93 % for de ulike former for trakassering), mens et mindretall er trakassert av medstudenter (9-26 %) eller ansatte ved utdanningsinstitusjonen (0,4-4 %)."

SHoT 2018 står for Studentenes helse og trivselsundersøkele og blir gjennomført hvert fjerde år. Undersøkelsen er besvart av heltidsstudenter med norsk statsborgerskap under 35 år. Ti samskipnader deltar, og til sammen representerer dette 71% av alle studenter på norske universitet og høgskoler.

Les resultatene for hele landet her
Les resultatene for KHiO her

Pressekontakter

rektor Jørn Mortensen
tlf.: + 47 945 23 328,
e-post: jorn.mortensen@khio.no

kommunikasjonssjef Atle Faye
tlf.: + 47 913 47 369
e-post: atle.faye@khio.no