Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Rektorval 2021 – valprosessen er i gong

Rektorval 2021 – valprosessen er i gong

Mellom 8. og 12. mars er det rektorval på KHiO. Markus Degerman og Heidi Marian Haraldsen stiller som einaste kandidatpar.

Nominerte kandidatar

Fristen for å nominere kandidatpar gjekk ut 11. februar. Valstyret og nominasjonskomiteen bekreftar at følgande kandidatpar blei nominert og stiller til val:

  • Markus Degerman, rektorkandidat
    Heidi Marian Haraldsen, prorektorkandidat

Rektorvalet gjeld for to år fram til 31. juli 2023. Sidan det berre er eitt par som stiller til val, må paret ha meir enn 50 % av røystene. Skjer ikkje det, startast valprosessen på nytt.

Digitalt val

Styret ved KHiO har vedtatt at rektorvalget 2021 skal gjennomførast digitalt frå 8. mars kl. 12 til 12. mars kl. 12. Det betyr at tilsette og studentar ikkje møter opp fysisk på KHiO for å stemme.

Framdriftsplan

Valstyret har vedteke følgjande tidsplan for valprosessen:

06.12.2020: Tilsette og studentar er invitert til å fremje kandidatar som ny rektor og prorektor
28.01.2021: Nominasjonskomiteen presenterer komiteens rektor og prorektorkandidatar fortløpande og seinast 28. januar
11.02.2021: Frist for å framsetje forslag til kandidatar som rektor og prorektor
12.02.2021: Offentleggjering av kandidatar
19.02.2021: Publisering av valprogram frå kandidatane
02.03.2021: Presentasjonsmøte for kandidatar som rektor og prorektor
08.03-12.03.2021: Val av rektor rektor og prorektor

Det er lagt opp til kunngjering av resultatet av rektorvalet fredag 12. mars 2021 kl. 15.00.

Bakgrunn

Styret ved KHiO har vedtatt ei ordning med valt rektor for perioden 2019-2023. Rektor vert valt av tilsette og studentar ved KHiO og ordninga med valt rektor er heimla i Universitets og høgskolelova § 10-2.

Våren 2019 blei Måns Wrange valt til ny rektor ved KHiO frå 1. august 2019 til 31. juli 2023, saman med Anne-Linn Akselsen som prorektor. Ettersom Måns Wrange har sagt opp og går av som rektor halvvegs i perioden på fire år, skal KHiO ha nytt rektorvalg våren 2021 for resten av valperioden. Inntil ny rektor tiltrer vil KHiO frå 1.2.2021 ha ei interimløysning med dekan Markus Degerman som fungerende rektor, saman med prorektor Anne-Linn Akselsen, fram til ny rektor tiltrer.

Styret har fastsett eit valreglement for Kunsthøgskolen i Oslo.

Kontakt

  • Nominasjonskomiteen, Morten Gjelten (leiar), e-post: morten@nto.no
  • Valstyret, Anna Einarsson (leiar), e-post: annaeina@khio.no
  • Pressekontakt, Atle Faye (kommunikasjonsteamet), tlf. 913 47 369, e-post: atle.faye@khio.no