Interimsløsning for rektor og prorektor på KHiO

Dekan Markus Degerman trer inn som fungerende rektor fra 1.2.2021 med Anne-Linn Akselsen som prorektor fram til ny rektor tiltrer.

Styret til Kunsthøgskolen i Oslo har i dag, 8.12.2020, i sak 72/20 Valg av rektor og prorektor – interimsløsning, fattet følgende vedtak:

«Dekan Markus Degerman trer inn som fungerende rektor i perioden fra valgt rektor fratrer til nyvalgt rektor tiltrer.
Prorektor Anne-Linn Akselsen fortsetter som prorektor fram til nyvalgt prorektor tiltrer.
Dekanrådet (dekanat) vil fungere som støtte for rektoratet i interimsperioden. Dekanrådets mandat defineres av fungerende rektor og dekanat.»

Den vedtatte interimsløsningen har bred støtte i et enstemmig styre, i dekanatet og hos valgt prorektor.

Rektor Måns Wrange fratrer 1.2.2021, og interimsløsningen vil gjelde fra denne dato.

Pressekontakt

Spørsmål fra presse blir koordinert via kommunikasjonsteamet v/ Atle Faye, tlf. +47 913 47 369, e-post atle.faye@khio.no