Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Interimsløsning for rektor og prorektor på KHiO

Dekan Markus Degerman trer inn som fungerende rektor fra 1.2.2021 med Anne-Linn Akselsen som prorektor fram til ny rektor tiltrer.

Styret til Kunsthøgskolen i Oslo har i dag, 8.12.2020, i sak 72/20 Valg av rektor og prorektor – interimsløsning, fattet følgende vedtak:

«Dekan Markus Degerman trer inn som fungerende rektor i perioden fra valgt rektor fratrer til nyvalgt rektor tiltrer.
Prorektor Anne-Linn Akselsen fortsetter som prorektor fram til nyvalgt prorektor tiltrer.
Dekanrådet (dekanat) vil fungere som støtte for rektoratet i interimsperioden. Dekanrådets mandat defineres av fungerende rektor og dekanat.»

Den vedtatte interimsløsningen har bred støtte i et enstemmig styre, i dekanatet og hos valgt prorektor.

Rektor Måns Wrange fratrer 1.2.2021, og interimsløsningen vil gjelde fra denne dato.

Pressekontakt

Spørsmål fra presse blir koordinert via kommunikasjonsteamet v/ Atle Faye, tlf. +47 913 47 369, e-post atle.faye@khio.no