Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ny internasjonal master i dramaturgi (Komparativ dramaturgi og performance-studier)

Ny internasjonal master i dramaturgi (Komparativ dramaturgi og performance-studier)

Kunsthøgskolen tilbyr for første gang to eksklusive plasser til et internasjonalt masterstudium i dramaturgi ved Teaterhøgskolen. Søknadsfristen er 20. februar.

Tore Vagn Lid, nåværende professor i regi (tidligere professor i dramaturgi på KHiO og i Frankfurt), du har vært pådriveren i dette prosjektet, hva er det dere nå tilbyr?

Det vi gjør fra og med 2019, er å tilby et eget internasjonalt rettet studieprogram øremerket dramaturgi ved Teterhøgskolen. Dette er – i en norsk sammenheng – en unik mulighet som gir studenter ved opptak til master i teater anledning til å søke om å inngå i en Double Degree under det internasjonale studieprogrammet «Komparativ dramaturgi og performance-studier» (CDPR). Dette er et nettverk av i alt fem helt sentrale europeiske utdanningssteder med særlig fokus på dramaturgisk kompetanse.

CDPR-programmet svarer på de muligheter og utfordringer som kan knyttes til en scenekunst som i stadig større grad utvikles og utformes på tvers av landegrenser. Dette er en tilnærming til dramaturgi nettopp som sammenlignende (eller komparativ) dramaturgi. Ved å utfordre den tradisjonelle dramaturg-rollen, utdannes dramaturger som evner å se sammenhenger, forstå ulike teater-kulturer og dermed også å tilvirke samarbeid mellom aktører og organisasjoner på tvers av nasjonale grenser og teater-kulturer.

Hva betyr «Doubel Degree»?

Studenter i dette programmet fullfører til sammen fire semester, med utveksling normalt i tredje og fjerde semester og en praksisperiode ved for teaterfestivaler eller institusjoner som for eksempel kammerspiele i München, eller Volksbühne i Berlin. Studiet er også spesielt fordi det resulterer i en dobbel mastergrad – såkalt Double Degree – fra to av følgende samarbeidsinstitusjoner:

University of the Arts Helsinki
Université Paris Nanterre
Goethe-Universität, Institut für Theater- Film und Medienwissenschaft, Frankfurt a.M.
Université Libre de Bruxelles
Oslo National Academy of the Arts

Hvem bør søke på en slik master?

Som et eget program under vår allerede etablerte Master i teater, søkes det her spesifikt etter studenter som særlig ønsker å fokusere på dramaturgi, og i tillegg har en interesse for å arbeide innenfor internasjonale og interkulturelle sammenhenger, som festivaler, co-produksjoner og overnasjonale samarbeid. I løpet av studiet ved to ulike, sentrale europeiske høgskoler/universiteter, vil studentene kunne få førstehånds kjennskap til scenekunst innenfor ulike nasjonale kontekster, og vil samtidig få kunnskaper og ferdigheter til å kunne arbeide i og mellom ulike systemer og kulturer for produksjon og formidling av scenekunst. Som gjesteprofessor i Frankfurt, har jeg selv undervist studenter i dette CDPR-programmet, og opplever det som et svært givende og unikt studium, men også et studium som krever stor arbeidskapasitet og gode engelskkunnskaper.

Hvorfor ønsker dere å gi et slikt tilbud ved KHiO?

For det første svarer dette til et behov for å styrke dramaturgifaget som en integrert del av Teaterhøgskolens masterstudium i teater.
For det andre svarer det på utfordringen som ligger i behovet for større grad av forpliktende internasjonalt samarbeid i et teaterfelt som stadig utvikler seg på tvers av land- og språkgrenser. Med det nye tilbudet, cdpr - eller «komparativ dramaturgi og performance-studier», så mener jeg vi nå endelig er på god vei til å få til begge deler. Jeg er både stolt og glad for at vi endelig lykkes å få dette til!

•Søknadsfristen til opptak i Master i teater – CDPR er 20. februar. Her vil det straks komme mer informasjon om opptak og lenke til søknadsskjema.
(For øvrige Master i teater er fristen 1. februar.)

For mer informasjon, kontakt programkoordinator for Master teater Rose Aker, RoseAker@khio.no

Relevante artikler:

http://etudes.khio.no/dramaturgidager/
http://www.khio.no/en/events/789