Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

3477 søkere  på KHiO i 2021, det er 25% økning fra 2020.
3477 søkere på KHiO i 2021, det er 25% økning fra 2020.

Kraftig økning i søkertallene

KHiOs søkertall viser at stadig flere ønsker å utdanne seg innen kunstfag. Årets søkertall gir en økning på 25,47 prosent fra året før, og skuespillerutdanningen på Teaterhøgskolen fortsetter å være et av de mest populære i hele landet, med over 80 søkere per studieplass.

3477 søkere, målt opp mot fjorårets 2771, gir en kraftig økning i antallet som ønsker å studere ved Kunsthøgskolen i Oslo. Teaterhøgskolens bachelorprogram med 801 søkere med 10 studieplasser, fortsetter samtidig å være et av de aller mest populære studiene i Norge, også målt opp mot studiene innenfor Samordna opptak.

Bachelorstudiet i billedkunst hadde 410 søkere i 2020, og har økt med nesten hundre søkere og har 505 søkere i 2021, og avdelingene dans, kunst og håndverk, design og Operahøgskolen kan også vise til gode søkertall i år. 

Norges mest eksklusive studie?

Teaterhøgskolen på KHiO har en lang og ærerik historie, og har i årevis utdannet skuespillere til scene og film i Norge og utland. Dekan på Teaterhøgskolen, Victoria Meirik, er naturligvis fornøyd med at studiet fortsatt er et av de aller mest ettertraktede i landet. I overkant av 80 søkere per studieplass er det ingen andre studier i landet som kan vise til.

Salkart Nasjonal Illustrasjon V3

– Studenter er våre beste ambassadører og våre studenter lykkes godt og blir synlige i scenekunstfeltet. Vi har også en svært god utdannelse og gode pedagoger, samt en lang tradisjon. Dette, kombinert med nytenkning, mener jeg tiltrekker mange søkere. Vi er fryktelig glade og inspirert av dette. Vi ser også en økning fra søkere fra Skandinavia, sier Meirik.

801 søkere som kjemper om 10 plasser gir derfor et trangt nåløye å passere. Men hvorfor er det så få plasser?

– En av de gode sidene med vår utdannelse er at vi har mye en til en-undervisning. Vi trenger tid og fokus for å bygge opp våre verktøy. Derfor kan vi ikke være for mange i klassen. Vi bygger også et lite ensemble i løpet av de 3 årene og her trenger vi plass og rom for alle studenters utvikling. Derfor er det viktig å ikke ha for mange i klassen, forteller dekanen.

Hun forteller også at det er mange grunnforutsetninger som må være på plass før studenten kan begynne på det treårige bachelorprogrammet.

– Et talent for å stå på scenen er ikke nok, men er en av mange faktorer innen scenekunstfeltet. Det betyr at søkerne må levere på mange punkter som modenhet, uttrykksbehov, egnethet til utdannelsen, og interesse for å arbeide sammen med andre. Dermed betyr det at de som søker har klart å komme inn etter flere forsøk. Vi er imponert og stolt av at søkere prøver flere ganger, da vi er heldige som får utdanne dem til slutt, sier hun.

Kunsten desto viktigere i vanskelige tider

Rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Markus Degerman, er også fornøyd med økningen. Selv om det er vanskelig å vite årsaken til økningen, ser han tilbake på sin egen tid som student på nittitallet, og trekker frem at folk ofte trekker mot kunsten i vanskelige tider.

– Den første halvdelen av nittitallet var preget av en dyp økonomisk krise som lamslo mye av samholdet. For de unge den gangen var arbeidsmarkedet og framtidsutsiktene usikre. En effekt av usikkerheten var at søkertallene til utdanning gikk opp, og selv om dette gjaldt alle utdanninger, var humaniora og kunstfaglige utdanninger preget av et markant oppsving.

Pandemien, sier Degerman, virker å ha vekket interessen for utdanning mer generelt, samtidig som økningen i KHiOs søkertall tyder på at kunst og kultur blir ekstra viktig i vanskelige tider.

– Kultur er fundamentet for menneskelig aktivitet, og kanskje rettes fokus mot grunnleggende spørsmål og verdier, snarere enn at dette kommer som et tillegg. Vår over 25 prosent økning styrker slik sett argumentet om at kunst og kultur ikke er en slags icing on the cake, men altså tvert om, det er grunnlaget vi kommer tilbake til når garnityren er forsvunnet.

En måte å tenke på

Pandemien, som har skadeskutt en hel kulturbransje, har vist oss at det skaper et tomrom når vi ikke kan møtes i teateret, på konserter eller på utstillinger. Likevel har bachelorprogrammet i billedkunst på KHiO økt fra 410 søkere i fjor, til 505 i år, og bachelor i klassisk ballett gått opp fra 63 til 90 i samme periode.

– Kunstnerisk virksomhet er aktiviteter som handler om å forstå kulturen, eller kanskje snarere kulturer, gjennom kunstnerisk praksis. Det å utøve kunst er i den sammenhengen en måte å tenke på.

– Som student på KHiO får du altså ikke bare med deg dine egne unike praktiske ferdigheter, men også et analyseapparat som omsettes i handling. Dette er på den ene siden så selvsagt at det nesten passerer ubemerket, men på den andre siden er det forståelsen om denne egne praksisen som gir utslag i spørsmålet om kompetanse, sier han. Han mener at dette er en del av utdannelse det er verdt å trekke mer frem, og at det å tenke på tvers av områder, er viktig, også utenfor det kunstneriske.

Antall Søkere 2018 2021

Last ned excel-fil med søkertall