Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Rotfylling, Irene Nordli. Foto: Lykt AS
Rotfylling, Irene Nordli. Foto: Lykt AS

Irene Nordli vinner Kunsthåndverkprisen 2017

Vi gratulerer Irene Nordli, førsteamanuensis i keramisk kunst på Kunst og håndverk, med Kunsthåndverkprisen 2017!! For første gang ble det også delt ut en debutantpris og den gikk til Ahmed Umar, som avsluttet sin master ved KHiO i 2016.

Prisen på 150 000 kroner for verket Rotfylling (2017) ble delt ut på utstillingen Kunsthåndverk 2017 på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim. Verket tar utgangspunkt i et allerede innredet rom hvor det er plassert keramiske objekter og rekved. Nordli vil bringe naturen inn på nytt, fylle opp og gi rommet en annen natur, ukontrollert og rå. På spørsmål om hvordan det var å motta prisen svarer hun:
–Det var en veldig sterk opplevelse å få den BKH Kunsthåndverkprisen, og særlig å få den samtidig med at vår tidligere student Ahmed fikk debutantprisen, KHiO Power!

Årets prisjury består av tre- og tekstilkunstner Edith Lundebrekke, keramiker Tovelise Røkke-Olsen og kunstkritiker Gustav Svihus Borgersen.

Juryens begrunnelse:
Juryen har valgt et mangslungent arbeid som man ikke kan unngå å bli grepet av, tilsynelatende uansett hvilken forhåndskunnskap eller erfaring betrakteren måtte ha. Dette er et omfattende verk som man ønsker å komme tilbake til, gang på gang.

Kunstneren har fått et allerede innredet rom til rådighet. Dette skaper stor fallhøyde all den tid ulike verk kan dominere eller drukne i hverandre. Som enkeltverk er kunstnerens keramiske objekter bemerkelsesverdig sterke på egenhånd. Men måten de er inkorporert i rommet på oppleves som en ytterligere forsterkning mellom objekter, materialer og rom – særlig på grunn av trematerialet som kunstneren har flettet inn i interiøret med imponerende presisjon. Kunstneren kombinerer her et gitt utgangspunkt med sine egne rammebetingelser på en sjeldent balansert måte.

De nye arbeidenes dialog med det eldre interiøret vekker blikket og vitner om en skarp observasjonsevne. Symboltunge, historiske møbler og kanoniserte kunstverk vekkes til live og aktiveres av så basale og såkalt verdiløse objekter som rekved og påpeker likheter i form, stoff og tekstur på kryss av stilhistorien og andre etablerte hierarkier.

Balansen mellom kaos og romlig kontroll vitner ikke bare om selvtillit, men om en inspirert frekkhet og vilje til å konfrontere og destabilisere satte strukturer, som også kommer til uttrykk i kombinasjonen av det tungt faglige og det lett humoristiske. Det ligger ikke så rent lite nerve i det å så vidt velte Henry van de Veldes utsøkte stol og gjøre stolen vaklevoren i sitt eget rom!
Arbeidet lar seg diskutere i lys av dagsaktuelle tema som naturens ressurser og hvordan spor av natur griper inn i kultur, men lener seg først og fremst på en solid kunstfaglig innsikt og forståelse.

Irene Nordli  (1967) lager samtidskunst i porselen og keramikk og har sitt virke i Oslo og Heestrand, Sverige. Hun er kjent for figurer som kombinerer det dyriske med det menneskelige – gjerne i et burleskt uttrykk. Nordli har siden uteksamineringen fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 1996 hatt en rekke galleri- og museumsutstillinger i inn- og utland. Hun har laget flere offentlige utsmykninger, blant annet ved Asker kulturhus, Lillestrøm sentrum, Halden fengsel, Mesterfjellet skole og Bodø videregående skole. Nordli underviser også i keramisk kunst på avdelingen Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Debutantpris

For første gang deles det også ut en debutantpris, til en kunstner som ikke tidligere har deltatt i årsutstillingen, for det debutantverket i utstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. Prisen er på kr 25.000. Denne gikk til Ahmed Umar for verket Hijab (Annual Protection).

Umar er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo der han gikk ut i 2016 med MA i Kunst og Håndverk, avdeling keramikk. Umar kom som politisk flyktning til Norge i 2008. Hans kunstneriske praksis er sterkt påvirket av egen oppvekst og erfaringer fra å leve i et samfunn strukturert rundt religion. Gjennom skulptur, trykk, maleri, smykker og performance arbeider han med å gjenoppbygge et narrativ omkring egen livshistorie.

Juryens begrunnelse:
…Tittelen betegner funksjonen til verkets 365 gjenstander: Hijab (Annual Protection). Hijab betyr beskyttelse, og kunstneren har skapt en beskyttende gjenstand for hver dag i året. I det norske ordskiftet snakker vi ofte om hodeplagg og undertrykkelse når vi bruker begrepet Hijab. Dette verket tilfører noe nytt til vår refleksjon og forståelse, både når det gjelder hijab-tradisjonen og menneskets generelle behov for å ta vare på og å bli tatt vare på mens vi beveger oss til nye tider og steder.

Med sin tradisjonelle forankring, sine samtidsaktuelle referanser og en visuell rikdom som åpner for nye assosiasjoner hos betrakteren har dette verket et mangfoldig formidlingspotensial.

Se mer om Kunsthåndverkprisen og Debutantprisen.


Utstillingen åpnet lørdag 14. oktober og varer til 3. desember 2017.