Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Free Education For All

Free Education For All

Innføringen av studieavgift i 2024 for studenter utenfor EU/EØS er kritisk for kunstfeltet i Norge, og også lokalt for Master (MA) Kunstakademiet som har en internasjonal profil. Dette markerer Kunstakademiets avgangsstudenter i sine MA og BA avgangsutstillinger.

– Konsekvensene av studieavgift er brutale for oss, sier fungerende dekan ved Kunstakademiet Manuel Pelmus. – Vi fikk også i år mange søkere til MA programmet fra land utenfor EU/EØS – så vi er tydelig relevante for denne gruppen – men ingen kunne motta tilbudet på grunn av den svært høye studieavgiften. Vi blir mindre internasjonale og på lang sikt vil dette påvirke det kunstneriske miljøet i Norge. Dette er ikke en sunn utvikling verken for studentene våre eller for feltet som helhet.

49% av Kunstakademiets søkere kom i fjor fra ikke-EU land, og mellom 4-6 har begynt hvert år de senere årene. I år vil over 80% og kanskje mer av 1MA-klassen bestå av studenter fra Skandinavia (2-3 fra EU).

Både i 2023 og 2024 har Kunstakademiets masterstudenter protestert mot studieavgift for studenter utenfor EU/EØS ved å bruke tittelen Free Education For All, på sin avgangsutstilling på Kunstnernes Hus.

Både i 2023 og 2024 har Kunstakademiets masterstudenter protestert mot studieavgift for studenter utenfor EU/EØS ved å bruke tittelen Free Education For All, på sin avgangsutstilling på Kunstnernes Hus.

Fremmede er ikke velkommen: Utslitt av velvilje!

– Som å stable opp store steiner midt på en motorvei eller å bygge jernporter uten sporbare nøkler, er innføringen av studieavgift for studenter utenfor EU/EØS, sier Sampson Addae på vegne av avgangskullet på master i billedkunst.

– Norge har lenge vært stolt av seg selv for sin inkluderende politikk, med tilbud om gratis utdanning uansett bakgrunn, et fyrtårn for likhet og en verdifull gave til menneskeheten. Plutselig, en dag våkner den norsk regjering og forteller oss at; INGEN FREMMEDE ER VELKOMMEN fordi den norske regjering er LEI AV Å VERE SNILL!

Addae er selv oppvokst i Ghana og er en av dem som ikke ville kunnet studere i Norge om det var innført studieavgift da han søkte seg til Kunstakademiet.

Sampson Addae– Denne erklæringen kommer som et sjokk og en skuffelse både for oss internasjonale studenter og mange norske også. For oss er innføringen av avgiften som en mur som forteller oss at vi ikke trengs, og at vi er ikke velkommen til Norge.

– Derfor velger vi, masterstudentene på Kunstakademiet, det siste kullet med gratis utdanning for alle, å markere vår motstand med tittelen Free Education For All: It Is TimeDersom den norske regjeringen fremdeles bryr seg, så er det ikke for sent å reversere avgjørelsen. Det er på tide å handle og tiden er nå.

Sampson Addae sitt verk på avgangsutstillingen i overlyssalene på Kunstnernes Hus. Foto: Tor S. Ulstein / KUNSTDOK

Sampson Addae sitt verk på avgangsutstillingen i overlyssalene på Kunstnernes Hus. Foto: Tor S. Ulstein / KUNSTDOK

Free education for some *

– Tittelen Free Education For Some* for vår BA avgangsutstilling er en videreføring av og i dialog med tittelen Free Education For All, som vi brukte i fjor og som gjentas på Masterutstillingen på Kunstnernes hus, bare med en vri der vi har valgt å sette lys på utfallet av situasjonen rundt skolepenger: rett til gratis utdanning gjelder bare for noen, forteller Nelly Riverlou på vegne av bachelorstudentene på Kunstakademiet.

Nelly Riverlou– Den reflekterer en bekymring og et engasjement fra vår side for å adressere denne dypt problematiske utviklingen i utdanningssystemet og samfunnet vårt, gjennom innføringen av skolepenger. For det første ønsker vi å uttrykke solidaritet med de som står utenfor de samfunnsgodene vi har tilgang på. Gratis utdanning er et av fundamentene i et likestilt og rettferdig samfunn; det burde alltid være tilgjengelig for alle. Vi nekter å la denne saken bli glemt eller akseptert. Selv om skolepenger har blitt innført, føler vi en plikt til å heve stemmen og kjempe imot.

– Det er også viktig for oss å poengtere at vi er et av de siste kullene der søkere utenfor EU/EEA hadde mulighet og rett til gratis utdanning. Selv om de fleste i vår klasse ikke ville blitt direkte påvirket av innføring av skolepenger nå eller tidligere, ville det ha påvirket en av våre medstudenter, som mest sannsynlig ikke ville vært med på denne utstillingen eller i vår klasse de siste tre årene. Dette er også noe som gjelder andre av våre medstudenter og ikke minst med-kunstnere. Vi vil vise solidaritet med de som har blitt fratatt muligheten, men også med de som kjenner denne ekskluderingen på kroppen selv om de har kunnet fullføre utdanningen sin.

– Disse innføringene er en forlengelse av dypere strukturelle problemer som ligger til grunn for innføringen av skolepenger. Det er en forlengelse av vestlig og europeisk imperialisme og kolonialisme, der grenser forsterkes og ekskludering blir tydeligere. Som nyutdannede kunstnere nekter vi å være vitner til at den norske kunstscenen forfaller på grunn av manglende mangfoldighet, og enda viktigere nekter vi å sitte stille når vi ser at de rike blir rikere på bekostning av andre.

Web Free Education For All

Trenger god muligheter for utveksling og samarbeid

Et studieår på master eller bachelor på Kunstakademiet koster i studieåret 2024/25 456 877,- NOK.  Det ble lovet 200 nasjonale stipend som kompensasjon for lovendringen, og de første er blitt annonsert. KHiO har ikke fått noen, fordi KHiO for tiden ikke har noe etablert samarbeid med institusjoner i det globale sør. Direktoratet for høyere utdanning sier at det er de institusjonene som allerede hadde etablerte samarbeidsavtaler med globalt sør, som er blitt tildelt disse stipendene.

– Kunstfeltet er internasjonalt og for å opprettholde høy kvalitet trenger vi gode muligheter for utveksling og samarbeid. Innføringen av studieavgift har dessverre redusert denne muligheten radikalt, sier rektor Marianne Skjulhaug. – Derfor er diskusjonen studentene fra Kunstakademiet reiser i sin avgangsutstilling betimelig.

Detalj av Sampson Addaes verk på avgangsutstillingen på Kunstnernes Hus. Foto: Tor S. Ulstein / KUNSTDOK

Detalj av Sampson Addaes verk på avgangsutstillingen på Kunstnernes Hus. Foto: Tor S. Ulstein / KUNSTDOKMasterutstillingen på Kunstnernes Hus Free Education for all: It is Time er åpen til og med søndag 28. april og bachelorutstillingen Free Education for Some* på Oslo Kunstforening åpner 3. mai og er åpen til og med 12. mai. 

Samson Addae deltar også med åpent atelier på Oslo Open lørdag 27. april sammen med femten andre masterstudenter fra ulike programmer på KHiO.