Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fikk pris for masteroppgaven i design

Fikk pris for masteroppgaven i design

Aurora Bratli Brunvoll fullførte sin master i design på KHiO i fjor. Nå har hun blitt tildelt prisen DOGA-merket nykommer 2019 for masteroppgaven “Vi har en krise”, som gjør klimakrisen forståelig med rasjoneringskort fra krigen.

– Vi har en klimakrise. Jeg ønsket å undersøke hvordan jeg som grafisk designer kan visualisere en så abstrakt krise som klimakrisen, forteller Aurora Brunvoll. Hun har nylig blitt tildelt DOGA-merket nykommer for masteroppgaven som konkretiserer klimakrisen med rasjoneringskort.

DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling som løfter frem de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte designere og arkitekter. Juryen mente at "prosjektet setter klimakrisen i et personlig perspektiv og klarer på en effektiv måte å konkretisere forbruk på en måte som tvinger oss til refleksjon".

– Utgangspunktet for oppgaven var å lære av tidligere generasjoner. De har taklet kriser før oss. Via en medstudent og en artikkel i Morgenbladet ble jeg introdusert for Henriette Schønberg Erken, som videre førte meg til rasjoneringskortene fra krigen. Både “Kriseårets kjøkkenalmanakk 1940” og rasjoneringskortene ble viktige inspirasjonskilder for prosjektet, sier Aurora.

Rom for å prøve og feile

Aurora, som etter masteren i design på KHiO har begynt som grafisk designer i IT- og designbyrået Sopria Steria, forteller at hun har fått lov til å eksperimentere underveis i studieløpet.

– Jeg er veldig glad for at jeg tok masteren min på KHiO. På KHiO er det rom for utforsking og feiling, noe som er veldig bra i en kreativ prosess. I prosjektene på KHiO vet du ikke nødvendigvis hva utfallet skal bli før du er halvveis ut i prosjektet. Jeg tror at man kommer frem til mer interessante prosjekter med en åpen og eksperimenterende prosess som det legges opp til på KHiO, enn om oppgaven er veldig klart definert på forhånd.

Resultatet av avgangsprosjektet ble en bok og en utstilling på Kunsthøgskolen i Oslo; en infografikk som viser sammenhengen mellom personlig forbruk og klimagassutslipp. Martin Egge Lundell, fungerende dekan på avdeling for design på KHiO, mener at prosjektet får til dette på en god måte.

– Dette er utrolig gøy! Aurora har jobbet med et stort og viktig tema, som berører oss alle, men som vi likevel har store problemer med å forholde oss til. Klimaendringene kommer snikende, og vi kan lese om utslipp – i tonn, kvoter og grenseverdier. Prosjektet gjør disse tingene klare og konkrete, samtidig settes det inn i en sammenheng som understreker det voldsomme alvoret, sier Lundell.

– Under og etter krigen hadde vi streng rasjonering her i landet. Det er lignende ekstreme tiltak som trengs nå. Dette prosjektet hjelper oss å se det, sier han.

Aurora Brunvoll forteller at DOGA-prisen henger høyt:

– Det er veldig gøy, og spesielt stas å få en bekreftelse fra en viktig aktør i designbransjen som DOGA. Prosjektet er laget mer for å være en tankevekker og en taktil visualisering av klimagassutslipp, enn et konkret løsningsforslag for klimakrisen. Jeg håper prosjektet kan vise folk at vi har kommet oss gjennom kriser tidligere - og forhåpentligvis gjøre folk mer bevisst på eget forbruk, sier hun.

Er du interessert i å studere master i design på KHiO ? Søknadsfristen er allerede mandag 3. februar!

Juryens uttalelse:

"Prosjektet setter klimakrisen i et personlig perspektiv og klarer på en utrolig effektiv og enkel måte å konkretisere forbruk slik at vi nesten tvinges til refleksjon. Vi synes prosjektet gjør det store mer fattbart på en finurlig, snedig måte, ved at den visuelle kommunikasjonen bruker kjente grep fra historien i en ny kontekst.

Dette trekker tråder tilbake i tid, som ikke bare gir håp om at vi kan komme oss gjennom hvis alle tar i et tak, men samtidig understreker at vi har en krise.

Prosjektet er en soleklar DOGA-merke-mottaker fordi det greier å gjøre noe så stort – og for mange abstrakt – konkret og forståelig med enkle midler."

Mer om masteroppgaven til Aurora og bakgrunnen for prisen på DOGAs nettsider.