Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Snart skal studentene som går siste året på master i opera ut i yrkeslivet. På Operahøgskolen jobbes det med å forberede studentene for en bransje som har gjennomgått store endringer de siste årene. Foto: Erik Maxim.
Snart skal studentene som går siste året på master i opera ut i yrkeslivet. På Operahøgskolen jobbes det med å forberede studentene for en bransje som har gjennomgått store endringer de siste årene. Foto: Erik Maxim.

En bærekraftig karriere

Når operastudentene rustes for et profesjonelt liv, handler det om mye mer enn en god sangstemme. Hele operamarkedet er i stor forandring og det krever en utdannelse i forkant av utviklingen.

Anna Elisabet Atar Einarsson– Vårt mål er at våre studenter ved endt eksamen på KHiO har nok verktøy til å bygge en bærekraftig karriere, de skal vite hvordan de kan promotere seg selv opp mot agenturer og operahus, hvordan de skal bruke sosiale media på en profesjonell måte, karriereplanlegging, søknadsskriving, CV-oppsett og mye mer, sier Anna Einarsson, dekan ved Operahøgskolen, og forteller at de har innført et nytt fag i studiene som heter nettopp «bransjeforberedelse». 

– Alle må ha en egen hjemmeside, portrettbilder og profesjonelle opptak av auditions før de går ut i arbeidslivet.

Bare de siste fem årene har det skjedd store endringer i operabransjen, med blant annet færre faste stillinger ved operahusene, noe som innebærer at man som operasanger må være innstilt på et liv som frilans med mye reising og selvpromotering.

– For å spisse oss på dette nye feltet, har vi innledet et nytt og spennende samarbeid med National Opera Studio i London og Queen Sonjas International Singing Competition.

Sammen har de to utviklet et pilotprosjekt i form av en intensiv workshop rettet mot Operahøgskolens sangstudenter, som de gjennomførte første gang denne høsten. Karrieremål, personlig merkevarebygging, sosiale medier, mestring under press og nye krav og forventninger fra operaindustrien var blant temaene i et tettpakket program. Ledende internasjonale pedagoger med spisskompetanse fra National Opera Studio hadde individuell veiledning, foreleste og ledet undervisning. 

Einarsson forteller at kongressen også var åpen for et eksternt publikum, og det var tydelig stor interesse for arrangementet.

Image4Image2
Fra foredrag om karrierebygging, da National Opera Studio foreleste om hvordan tilpasse seg nye krav og forventninger fra operaindustrien. Foto: Erik Maxim.

Risikosport

Å være scenekunstner er å leve i en vedvarende prestasjonstilstand, alt dreier seg om å ha permanent fokus på å videreutvikle sine prestasjoner. Å konstant være «koblet på».

– Scenekunst-studenter får flere ganger daglig krass kritikk og ærlige tilbakemeldinger på sangteknikk, interpretasjon, musikalitet, kropp, bevegelse, klær, utseende, personlighet, og så videre. Vi ser at dette krever av oss som utdanningsinstitusjon at vi kan gi studentene verktøy til å opparbeide en mental robusthet mot andres tanker og meninger. Å lære de at kritikk går muligens på et håndverk, men det går ikke på de som person. Vi ser at idretten har kommet lenger i forskning på mental trening enn hva scenekunsten har, samtidig så går det ikke å direkte overføre idrettens forskning på mental trening til scenekunsten.

Nå skjer det heldigvis også mye på scenekunstfeltet, og på Operahøgskolen er det flere forskningsprosjekter på gang, som vil kunne brukes inn i undervisningen.

– Vi har fått et stort fokus på mental trening i utdanningen. Opera er på mange måter en risikosport og du skal være ganske robust for å klare deg i dette yrket. Å synge på en audition er en stressende situasjon, men det er noe du kan øve deg på.

Elisabetta3
Til avgangsforestillingen på Den Norske Opera & Ballett i 2022, valgte Operahøgskolen Rossinis Elisabetta, regina d´Inghilterra (Elisabeth, dronningen av England). Det var første gang denne operaen ble satt opp i Skandinavia. Avgangsforestilling våren 2023 blir Mozarts komedie La finta giardineria, og spilles i Operaen 6. - 10. mars. Foto: Stephen Hutton.

Å finne sin egen vei

– En viktig del av å forberede studentene for en bærekraftig karriere, er å ikke støpe alle i en form, sier Einarsson. – Ikke alle må satse på en internasjonal karriere, det er mange veier å gå, og vi skal legge til rette for at hver student finner den veien som passer best for dem. Studentene må lære å lytte til seg selv – og tørre å ta egne veivalg.

En annen utfordring for unge operasangere er å velge det riktige repertoaret for deres stemmetype og alder.

– Repertoaret du velger er også avhengig av størrelsen på operahuset du prøvesynger til og i hvilket land du prøvesynger, fortsetter Einarsson.

For å undersøke dette nærmere innledet derfor Operahøgskolen i fjor et nytt forskningsprosjekt sammen med operautdanningen i Genéve. Prosjektet heter «What the Fach?».

– Utviklingen i operamarkedet gjør at vi ønsker å sammenligne forskjellige casting prosesser og se hvordan disse endrer seg fra land til land. I januar presenterte vi prosjektet for første gang ved en stor kongress for Europeiske operautdanninger i Firenze, og det var tydelig at dette er problemstillinger mange er opptatt av og derfor ønsker dette forskningsprosjektet velkommen.

Til høsten kommer the National Opera Studio og Queen Sonjas International Singing Competition tilbake til KHiO.

– Operahøgskolen er utrolig glade for at NOS og QSIMC kommer tilbake. Jeg tror at mye av dette med promotering og bevissthet rundt hvordan man bygger en bærekraftig karriere kan være felles utfordringer for alle som skal forberede seg til et liv som kunstner. Vi ønsker derfor alle interesserte velkommen i oktober 2023.


Følg Operahøgskolen på

Instagram @oslooperaacademy Tiktok  @operahogskolen  


Søknadsfrist 2023, 1. februar

Årsstudium i opera

Masterstudium i opera