Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Jørn Mortensen, rektor ved KHiO
Jørn Mortensen, rektor ved KHiO

Brev fra rektor: Kjære nye studenter

Velkommen til Kunsthøgskolen i Oslo og gratulerer med å komme inn på KHiO! Dere er nøye valgt etter omfattende opptaksprosesser med prøvespill, intervjuer og oppgaver. Dere bør kjenne dere ganske unike og svært utvalgte.

Likevel det er det ikke nok å være utvalgt for å lykkes. Tiden på KHiO må brukes til hardt arbeid og intens jobbing – ikke bare alene, men også sammen med andre studenter. Tidsbruken pleier for øvrig ikke å være noe problem: Undersøkelser viser at studentene på Kunsthøgskolen i Oslo bruker i snitt ca. 45 timer i uka på studiene sine. Deltids¬studentene finner man altså ikke på KHiO. Denne arbeidsmoralen kommer godt med når man som kunstner eller designer skal overleve som profesjonell.

Jeg har tidligere sagt at man kan tenke på Kunsthøgskolen i Oslo som et laboratorium: En plattform og et miljø for feiling, utforskning OG deling. Lærere, medstudenter, scener og verksteder gir de beste forutsetninger for kreativ utforskning. Det er ikke sikkert den muligheten kommer igjen med det første, så bruk tiden så godt du kan.

Kunsthøgskolen i Oslo er spesiell i den forstand at den samler visuell kunst og scenekunst. Dette gir muligheter for utveksling mellom tradisjoner og kunstmiljøer, som vi har begynt å se interessante effekter av de siste årene. Jeg oppfordrer nye studenter til å orientere seg og undersøke hva som finnes på hele skolen. Det kan gi perspektiver og bekjentskap som vil være berikende i en hver kunstner- eller designertilværelse.

For en skole som KHiO er studentene viktige som sanseapparatet og hudlag for institusjonen. Studentene oppdager gjerne kulturelle og sosiale endringer tidligere enn andre. Derfor er studentenes erfaringer vesentlige for en utdanningsinstitusjon som ikke bare skal være tradisjonsbærer, men også nytenkende og kontemporær. Studentens ambisjoner og energi er sammen med ansattes kompetanse og erfaring det viktigste råstoffet for skolens virksomhet. I strategiplanen for de neste fem årene har vi sagt at vi skal bruke studentenes perspektiv i utviklingen av skolen.

Det er i brytningen mellom studentenes ambisjoner og lærerne og andre ansattes kunnskap, at konstruktiv faglig kritikk oppstår som produktiv størrelse. Vårt etos er blant annet at vi skal legge til rette for at profesjonelle oppfatninger og meninger brytes mot hverandre i et stimulerende og konstruktivt samspill. Hvis ikke denne formen for meningsutveksling skal kunne foregå i en utdanningsinstitusjon som Kunsthøgskolen i Oslo, hvor skal den foregå da? På sett og vis er det en politisk og kulturell forpliktelse å være et laboratorium for produktiv uenighet.

Dette er kanskje mer aktuelt enn noensinne, i en tid hvor hele samfunnet leter etter nye svar på nye spørsmål. Kunsten har vært med på omstillinger og samfunnsomveltninger i mer enn 2000 år. I en tid hvor mange leter etter ”norske verdier” er det verdt å minne om den ”kunstneriske verdien” av å være nysgjerrig og å undersøke hva det vil si å være menneske. Jeg har i tidligere sammenhenger sagt at det sivilisatoriske oppdraget til Kunsthøgskolen i Oslo ligger i institusjonenes dype humanistiske forpliktelse til å utforske hva det vil si å være et sosialt, kritisk, psykologisk, fysisk og sansende menneske. Det er ikke en akademisk øvelse, det er en kunstnerisk øvelse. Dette gjelder fortsatt.

Så derfor kjære nye studenter, det er derfor dere er kommet inn på KHiO - fordi dere representerer mye av løsningen på morgensdagens utfordringer. Vi stoler på dere!

Lykke til!

Oslo 21. august 2017


Jørn Mortensen
rektor