15 studenter fikk BKH-stipend

Onsdag 24. april ble Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) delt ut til masterstudenter ved avdelingene Kunst og håndverk og Kunstakademiet.

–Stipend er mer enn å motta penger, det er en anerkjennelse, et bevis på at du er sett, sa Hege Imerslund, direktør for BKH da hun ønsket velkommen til årets utdeling av stipender. –Med disse pengene kan du lage kunst, reise eller løse et problem. Du kan bruke de som du vil, de er gitt for å være en støtte for deg, slik at du fortsetter å jobbe med kunsten din.

BKHs kunststudentstipend deles ut til første- og andreårs masterstudenter ved fire høyere kunstutdanningsinstitusjoner i Norge. Stipendene skal være til inspirasjon for studentene, og bidra til økt kunnskap om Kunstavgiften. BKH - Bildende Kunstneres Hjelpefond ble opprettet allerede i 1948 og får pengene inn gjennom 5%-systemet, der 5% legges på ved alle kunstsalg. Imerslund minnet studentene på at det er viktig å ikke ta systemet med kunstskatt for gitt.

–La ikke skuffelser overvelde deg, del dine kollegers suksess – neste gang er det godt mulig at det er din tur, sa Imerslund like før navnene på mottakerne ble lest opp. –Å være studenter ved KHiO er allerede en anerkjennelse og jeg gleder meg til å følge dere fremover.

Juryens tildeling av BKH stipend for 2019-2020

BKHs kunststudentstipend for 2019 er på kr 35000,-. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, etter vurdering av innsendte arbeider. I år går 15 stipend til studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo. Stipendmottakerne velges av en uavhengig stipendkomité uten tilknytning til skolen.
Stipend på 35.000,- deles ut til:

Kunstakademiet

Joseph Helland (MA2)
Espen Iden (MA2)
Damla Kilickiran (MA1)
Melanie Kitti (MA2)
Nathalie Fuica Sanches (MA2)
Peter Dean (MA1)
Maja Pauline Haugsgjerd (MA2)
Hedda Grevle Ottesen (MA2)
Jan Kåre Ruud (MA1)

Kunst og håndverk, Medium- og materialbasert kunst

Nina Bjørkendal (MA2)
Ask Bjørlo (MA2)
Magdalena Kotowska (MA2)
Jamie Kroeger (MA2)
Mingxuan Tan (MA1)
Julia Braaten (MA1)


Juryen
bestod av Halvor Rønning, Josefine Lyche og Trude Johansen.

Se Kunstakademiets masterutstilling 2019 som åpner 9. mai på Kunstnernes Hus og A better past is still possible som åpner på KHiO 7. juni og viser arbeidene til masterstudentene ved avdeling Kunst og håndverk.