Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Nytt studentråd: fra venstre Sofiia Nesterova (nestleder), Sigurd Bolstad (medlem), Rasmus Drastrup (medlem) og Magda Thomsen (leder).
Nytt studentråd: fra venstre Sofiia Nesterova (nestleder), Sigurd Bolstad (medlem), Rasmus Drastrup (medlem) og Magda Thomsen (leder).

Valg av studentråd 2023

Resultatene fra valget 9. juni er klare.

Nytt studentråd

Leder: Magda Thomsen
Nestleder: Sofiia Nesterova

Rådsmedlemmer: Rasmus Drastrup og Sigurd Bolstad

Valgdeltakelsen var på 12,8 %.

Opprinnelig sak

Fristen for å stemme var fredag 9. juni kl.12.00

Kandidater

Sofiia Nesterova, billedkunst

Sofiia NesterovaJeg vil jobbe for bedre kvalitet på undervisningen og triveligere miljø på vår skole. Jeg vil passe på at studentenes interesser blir ivaretatt, samt gjøre det lett for oss å komme med innspill. Jeg tilbringer mye tid på skolen og vil at det skal være mer aktivitet her på KHiO!

Sigurd Bolstad, jazzdans

Sigurd BolstadMitt navn er Sigurd Aleksander, og jeg studerer jazzdans. Som medlem av studentrådet vil jeg prioritere bedre kommunikasjon og håndteringsevne. Som eneste representant fra scenekunst, har jeg lyst til å fremme studentenes behov, etablere åpne dialogkanaler og styrke samarbeidet. Sammen kan vi skape et mer effektivt og samarbeidsorientert studiemiljø på Khio!

Rasmus Drastrup, billedkunst

Rasmus DrastrupJeg vil fokusere på gjenåpningen av våre kjære skolebar - en livlig samlingsplass som vil være en katalysator for økt aktivitet og et sterkere bånd mellom avdelinger. Ved å opprettholde et trygt og støttende miljø kan vi sikre at gjenåpningen av baren forblir en positiv og inkluderende opplevelse for alle medlemmene av vår felles skole.

Magda Thomsen, interiørarkitektur- og møbeldesign

Magda ThomsenJeg heter Magda og begynner i andre klasse på interiørarkitektur og møbeldesign til høsten og har et brennende engasjement for studentinnvolvering i både faglig og sosialt arbeid på skolen. Jeg har i mitt første år sittet som leder i SU på avdeling design og har sett det som en stor læremulighet for meg selv, men også en viktig og fungerende kanal inn mot dekan og skolens ledelse. Jeg ønsker å kunne bidra med mitt engasjement for kreativt skapende sammen med byråkratiske prosesser sånn at dere slipper! Jeg er ydmyk over å ha muligheten til å glede meg til å representere dere i skolens og studentenes øvrige organer. Godt valg!

Veronica Lund, medium- og materialbasert kunst

Tekst og bilde kommer.

Hva innebærer det å være en del av Studentrådet?

 • Studentrådet (SR) består av fire studenter, som alle fire er valgt inn til vervet. Det er én leder, én nestleder og to rådsmedlemmer.
 • Hvis du blir valgt plikter du å fylle din rolle som SR-representant, og du vil være i SR fra juni 2023 til juni 2024.
 • SR er tillitsvalgt for alle KHiO-studenter og fungere som bindeledd mellom lokale studentutvalg på avdeling og ledelsen. SR samarbeider med studentrepresentantene i styret.
 • SR har også hovedansvaret for driften av AkersMek.
 • Det kan også komme andre saker som involverer SR gjennom studieåret.
 • SR har faste møter med ledelsen og SR-representantene sitter også i forskjellige råd og utvalg på KHiO.
 • Som SR-representant blir du ansatt i en lønnet 10%-stilling på KHiO.

Praktisk informasjon

 • Alle studenter som er semesterregistrert våren 2023 har både nominasjons- og stemmerett i valget.
 • Nominasjoner må være avklart med personen som blir nominert.
 • Studenter som fullfører studiene sine våren 2023 kan ikke stille til valg.
 • SR-representanter må snakke/skrive norsk.
 • Den kandidaten med flest stemmer blir leder for Studentrådet, den kandidaten med nest flest stemmer blir nestleder og de to neste kandidatene blir studentrådsmedlemmer.
 • Den som blir valgt inn i Studentrådet plikter å fylle sitt verv.

Tidsplanen fremover

 • Frist for å nominere kandidater er fredag 26. mai kl. 12:00.
 • 26. – 30. mai: Valgkamp
 • 31. mai – 9. juni kl.12.00: Valg
 • Både nominasjoner og valget gjennomføres digitalt.

Slik nominerer du

Fyll ut nominasjonsskjema innen fristen