Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Valg 2023

Valg 2023

Våren 2023 var det valg på interne representanter til KHiO-styret. Se valgresultatet her.

Valgresultat

Ansatte i undervisning- og forskningsstillinger

Styremedlemmer:

Solveig Styve Holte
Ane Thon Knutsen
Maziar Raein
Mads Thygesen

Varamedlemmer

1. Josephine Jewkes
2. Hans Pitzschner Henriksen
3. Isak Wisløff
4. Pavlina Lucas

Teknisk-administrativt ansatte

Styremedlem Trond Mikkelsen
Varamedlem 1. Anders Hamre

Valgdeltakelse

Fagansatte 62 stemmer av 130 stemmeberettigende valgdeltakelse 47,7%
Teknisk/adm 84 stemmer av 96 stemmeberettigende valgdeltakelse 87,5%
Ugyldig stemmer 8
Blanke stemmer 0
Totalt 146 stemmer av 226 stemmeberettigende valgdeltakelse 64,6%

Valg på interne styremedlemmer

Fem interne styremedlemmer – fire faglig ansatte og én teknisk-administrativ ansatt – velges for fire år. (Det velges like mange vararepresentanter.)

Valg på studentrepresentanter avholdes høst 2023.

Etter overgang til ny ledelsesmodell er det ikke valg på rektor i 2023.

Styret vil fra 1. august bestå av:

 • 4 faglig ansatte
 • 1 teknisk-administrativ ansatt
 • 2 studenter
 • 4 eksterne representanter oppnevnt av departementet (én av disse vil være styreleder)

Rektor kommer ikke lenger til å være medlem i styret.

Valget gjennomføres elektronisk fra 10.–23. mai 2023

Stem på valg.khio.no

Fagansatte skal velge 4 representanter. Marker ved 4 av kandidatene.

Teknisk-administrative skal velge 1 representant. Marker ved 1 av kandidatene.

Ugyldige stemmesedler ekskluderes før valgoppgjøret.

Nominerte kandidater

Faglige:

Hans Pitzschner Henriksen

Jeg er Professor i regi, på Teaterskolen. Vil gjerne være med å bidra med mine kompetanser innenfor fag og ledelse. Utfordringene er økonomiske og uoverskuelighet (transparens) i forhold til det, mulighetene ligger i å binde sammen Ba/Ma og PHD programmene, samt forstå mulighetene og grensesnittene for samhandling mellom programmer og nivåer.

Solveig Styve Holte

Jeg er stipendiat på avdeling Dans til 2025, og min fagbakgrunn er som danser og koreograf i det frie feltet. Jeg jobber utstrakt tverrfaglig med dansere, designere, musikere, visuelle kunstnere og andre i produksjonene jeg skaper både for scene, uterom og galleri/museum. Utover egne produksjoner har jeg engasjert meg for å styrke samtalen om og skriftliggjøring av dans og koreografi gjennom seminar og publikasjoner, og gjennom å være med å initiere og utgi den nordiske antologien KOREOGRAFI i 2016/18/ 21. Jeg har erfaring fra politisk arbeid i Norske Dansekunstnere, utvalgsmedlem i Kulturrådet, vært formidlingskonsulent og i kunstnerisk råd på Dansens Hus samt engasjert meg i frivillig politisk arbeid i lokalmiljøa der jeg har bodd. Jeg kjenner KHiO både som ansatt fra 2019, som gjestelærer og som masterstudent fra 2013–15.

Jeg ønsker å sitte i styret for å kunne påvirke utviklingen til Kunsthøgskolen i Oslo, og er interessert i hvordan styret kan bygge forutsigbare og bærekraftige strukturer som kan beskytte kjernevirksomheten til KHiO – nemlig forskning og undervisning. Alt av styrets arbeid må handle om dette, slik at ansatte og studenter kan ha ro og en forutsigbar studie- og arbeidssituasjon.

Jeg mener styret og ny rektor må være mer aktive i møte med departement og politikere for å få reversert forslaget om studieavgift og de politiske signalene om å nedprioritere kunstutdanninger. Det må være en del av styrets oppgave å komme med forslag overfor departementet om hvordan KHiO skal styrkes og utvikles, fremfor bare ta konsekvensene av nye økonomiske kutt og dramatiske inngrep som studieavgifta. Videre har KHiO et enormt tverrkunstnerisk potensiale, og om styret kan påvirke og styrke samarbeidet mellom avdelingene tror jeg dette vil komme både de ansatte og studentene til gode.

Josephine Jewkes

I am British, 58 years old and was Principal Dancer with English National Ballet (12 years) and Rambert Dance Company (2 years) – both in London – between 1982-1996. After my dance career ended through injury, I took a BA Hons in Architecture before returning to my passion – dance. I am fluent in Swedish and understand Norwegian well, having emigrated to Sweden where I qualified as a pedagogue and taught at the Royal Swedish Ballet School, Stockholm 2005-2013, while raising our two children.

I joined the staff at KHiO in 2014 and have a permanent contract (85%) on the BA Classical Ballet line. I love the ´freedom with responsibility´ that attaches to working in a university environment; we have the freedom – but also the responsibility – to shape our courses according to the evolving needs of our students and of the profession. Ballet has a centuries-long tradition, however, our collegiate approach it in a dynamic way, always looking for improvements. I have an especial appreciation for our sister arts: Opera and Theatre and would be honoured to represent our collective Theatre Arts.

Why am I stepping forward for this task?

Last autumn, when the electricity crisis threatened the very existence of KHiO, I observed the emergency Board meeting and believe that the voices of the «grassroots» must continue to be heard. As an immigrant to Norway, I am surprised to see that Norway seems to have little cognizance of KHiO at the political level and among the general population. I believe that KHiO is an absolute jewel! I hope that the new Board can help KHiO to raise its profile and stand for the vital importance of an excellent cultural education and training as the world grapples with climate crisis, war, inequality, digitization and more.

The challenges for KHiO itself are many: how do we (a state institution in the ´richest country in the world´) quickly transition to more self-funding as government support dwindles? How do we preserve our integrity and independence as we accept sponsorship deals? How do we make KHiO more accessible for the local population while reaching outwards to the talents within the whole of Norway? How do we continue to keep our courses open for those applicants beyond ´Fortress Europe´ who will in turn help to raise the level of education for Norwegians?

Ane Thon Knutsen

Førsteamanuensis i grafisk design, BA, MA og PhD i grafisk design fra KHiO.

Jeg var med å etablere og bygge opp det kunstnerdrevne, åpne produksjonssenteret Fellesverkstedet i Oslo, jobbet som verksmester (laserkutter/boktrykk), og utviklet stilling som kommunikasjonsansvarlig. Jobber som frilans designer og kunster, hovedsakelig innen kunstnerbokfeltet.

Jeg liker å si at jeg er født og oppvokst på KHiO. Min erfaring med hvordan det er å være tilknyttet KHiO fra mange ulike situasjoner mener jeg er min styrke i styresammenheng. KHiO skal være et inkluderende og utviklende sted å være, et sted med integritet og mot til å tenke annerledes, med dype røtter tilbake til SHKS og Tegneskolen. I styresammenheng vil jeg holde øynene på studentperspektivet. Studentene er grunnen til at vi er her, absolutt alle sammen. De er morgendagens utøvere som skal utvikle fagområdene videre. For å kunne gjøre en god jobb som undervisere og forskere kreves det trygghet og stabilitet, tillit og tilhørighet. Våre faglige & tekniske ansatte har et enormt engasjement og strekker seg ofte til bristepunktet for studentene. Betydningen av ansatte som hadde tid til å se meg og hjelpe meg å strekke meg lengre enn jeg trodde jeg kunne gjennom min 8 årige utdannelse ved KHiO er verdt sin vekt i gull. Selv i tunge økonomiske tider må vi passe på at vi først og fremst sikrer den høye kvaliteten på utdanningen, og verner studentene. Det vil være min kjepphest i en eventuell styreperiode.

De store utfordringene i neste styreperiode handler om økonomi. Vi skal yte av høyeste kvalitet for stadig mindre ressurser. Denne situasjonen er og vil fortsette å være krevende. Det nye styret må spille med åpne kort, være lyttende og ydmyke. Valg må tas på riktig grunnlag, vi må alltid spørre oss hvordan ulike tiltak gagner eller skader vår kjernevirksomhet; utdanning og forskning. Vi må også jobbe for å inkludere studenter utenfor EØS, vi har ikke råd til å lukke døra til verden utenfor Europa.

Med en ny styreform har vi mulighet til å skape nye rom for dialog og bygge tillit på tvers av avdelinger og arbeidslinjer. Vi trenger mer åpenhet og tydeligere kommunikasjon. Jeg tror at min praktiske tilnærming til problemer kan være en ressurs inn i styret, vi kunne løst en god del utfordringer bedre med jekketralle og pizza fremfor rapporter fra konsulentbyrå.

Pavlina Lucas

Arkitekt - M.Arch PhD. Førsteamanuensis i interiørarkitektur

Budget cuts create challenges in the distribution of available resources across programs and departments. This can be an opportunity to consider and initiate better collaborations within KHiO. Moreover, the role and relevance of the school vis-à-vis the current situation, nationally and internationally, is a topic that harbours both challenges and opportunities. My interest to join the board stems from the wish to engage in the cross-departmental discussions on the present and the future of the school and to contribute as best as I can to the institution that I am a part of.

Pavlina Lucas (b. 1970, Cyprus) is a practicing architect based in Oslo. She studied photojournalism at Boston University and architecture at Harvard Graduate School of Design (M.Arch). In her practice-based PhD project The photographic absolute: An architectural beginning (AHO 2013) she explored the potential of intuition as a generator in spatial design. Lucas has taught at various schools, including the Accademia di Architettura in Mendrisio, Aarhus School of Architecture, Oslo School of Architecture, and Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies. She is currently Associate Professor at Bergen School of Architecture and at Oslo National Academy of the Arts.

Maziar Raein

Over the last few years, KHiO has gone through one management crisis after another! Leaving the teaching staff feeling a bit distanced from the institution that we belong to. This is mainly because there is a big gap between the way we are organized and managed and what we actually do as teachers.

The structuring of the new Board and its relationship to the Rectorate and Administration of KHiO is an attempt to solve this problem. This coming period is a critical one, and it is important we get it right! Otherwise, we will have an institution that will slip further away from the core values we hold as teachers – who also happen to be creatives, artists, designers and performers.

I hope during my tenure, if elected to the Board of KHiO, to persistently make a case for a management, administrative and economic structure that does not dictate to but rather supports teaching, learning and research, which is at the very core of what we are at KHiO. A structure that is clearly and unequivocally orientated to the pedagogic and faglig goals of our various departments. KHiO as an organization has somehow lost sight of this goal – and a look at the organizational structure of our institution demonstrates this clearly.

The Board must help, support and steer a direction for the new Rector and Rectorate in achieving this. But maybe more significantly we need to create democratic forums, where the leadership directly hears and responds to the concerns and needs of all the teaching staff – including those who are on short term contracts whose voices are often not heard.

I hope to draw on my skills and knowledge to achieve this. For those of you who do not know me and my background; I have been in education for nearly 30 years, both at Central Saint Martins College in London, here at KHiO but also internationally. I have taught at BA, MA and Ph.D levels. I have been involved in artistic research since the early 2000, and worked and collaborated with artists, playwrights, musicians and dancers. I also sit on various panels and boards internationally.

Mads Thygesen

I am a dramaturg with more than two decades of experience as a teacher, researcher and educational leader. I am currently a Professor in Dramaturgy at the Oslo National Academy of the Arts, a position I have held since 2022. My background includes an MA in Dramaturgy (2003) and a PhD in Contemporary European Drama (2009). I have published over 25 book chapters and essays on contemporary theatre and playwriting, and I serve on the editorial board of Peripeti, a journal of dramaturgical studies. From 2010-2021, I worked as the rector of The Danish National School of Playwriting (2010-2015) and The Danish National School of Performing Arts (2015-2021), where I have gained insights into education management, curriculum development, internationalization, and artistic research.

I would like to contribute to the board work at KHIO because I am passionate about the educations of our students and the working conditions of our staff. I would like to help influence the school's development in a positive direction. From my time as rector Danish National School of Performing Arts, I have extensive experience in strategic management of art educations. I believe it is of vital importance that employees, teachers, and researchers at KHIO gain insight into political decisions and can help influence the challenges and changes the school will face in the future.

It is essential for KHIO to identify effective and long-lasting solutions to address its financial challenges. The board plays a critical role in ensuring the institution's financial stability while emphasizing the importance of its foundational tasks and values. By maintaining a balance between economic stability and the school's core objectives, the board can create an environment that fosters growth and success for the entire institution.

Isak Wisløff

(tekst mangler)

Administrative:

Lillian Andersen

Jeg er utdannet siviløkonom (1987), og har siden 2011 vært ansatt som Personal -og organisasjonssjef ved KHIO, etter omorganisering høsten 2018 er jeg ansatt som Seniorrådgiver HR- HMS. Jeg har solid erfaring og høy faglig kompetanse både med strategisk og operativt, både fra offentlig og privat sektor. Jeg har tidligere 7 års erfaring som Avdelingsdirektør i offentlig sektor. I tillegg har jeg integritet, gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å utvikle og skape gode relasjoner på alle nivå. Motiveres av gode resultater som skapes gjennom kompetansebaserte beslutninger, gode prosesser, medvirkning og transparens.

Hvorfor ønsker du å sitte i styret?

 • Bidra med min kompetanse og erfaring på egen arbeidsplass
 • Har stort og stolt engasjement for KHIO
 • Bidra i pågående omstillings prosess
 • Påvirke beslutninger som fattes
 • Forbedre kommunikasjonen
 • Forbedre økonomistyringen
 • Forbedre organisasjonens tillit til styret
 • Realitets orientere ressursbruk mot økonomisk virkelighet
 • Styrke økonomiforståeelsen

Jeg ønsker å bidra i pågående omstillingsprosess. Jeg trives med både strategisk og operativ utklingsoppgaver. Opptatt av utvikling av mennesker, endringsprosesser for effektiv organisering og sunn bærekraftig økonomi i balanse.

Hvilke utfordringer og muligheter mener du KHiO står overfor i den neste styreperioden?

Utfordringer:

 • Nødvendig omstilling av organisasjonen til ny styringsform vedtatt av styret
 • Bringe økonomien i balanse og grunnlag for videre selvstendighet
 • Ansvarlig gjøre fagavdelingene økonomikontroll
 • Manglende / liten endringsvilje i organisasjonen
 • Manglende samspill og samhandling
 • fagorganisasjon vs. Ledelse
 • ledelse vs. styret
 • ansatte vs. ledelse
 • Dobbeltroller mellom ledelse og styre

Muligheter:

 • Redusere omkamp kultur ved KHIO
 • Mer profesjonalitet i styret
 • Endre stipendiatopptak (4 år med 20% pliktarbeid, vs 3 år p.t.)
 • Endre studiefinansieringen for kunstutdanningene
 • Samarbeid eller endret organisering av kunstutdanningene i Norge
 • Utrede organisering av kunstutdanningene i Norge

Kunsthøgskolen i Oslo sine muligheter:

 • sterkt arbeidsmiljø med motiverte, rause medarbeidere og kollegaer
 • sterkt og kompetent fagmiljø, godt kvalifiserte studenter
 • anerkjent kunstutdanning internasjonalt og nasjonalt
 • felles identitet, tillit og tilhørighet til Kunsthøgskolen
 • lojale medarbeidere som kan takle motstand
 • tillit og tilhørighet på tvers av fagavdelinger og seksjoner
Tancred Alexander Benedictow

Faglig bakgrunn:

 • Statsviter (Master i statsvitenskap UiO)
 • Prosjektledelse (Handelshøyskolen BI)

Yrkesbakgrunn:

 • 10års erfaring fra Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI

Stilling:

 • Programkoordinator

Verv:

 • Hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne
 • Hovedverneombud Kunsthøgskolen i Oslo

Motivasjon:

Min motivasjon for å sitte i styret er å bidra i arbeidet med å gjøre KHiO til en mer velfungerende arbeidsplass for sine ansatte, sikre forsvarlig økonomisk styring, og en best mulig innføring av ny organisasjonsmodell.

Kunsthøgskolen i Oslo besitter i dag en stor gruppe motiverte ansatte med bred kompetanse i teknisk-administrative stillinger, som ikke utnyttes godt nok pr. i dag. Ved å innføre ordninger tilsvarende det som praktiseres ved konkurrerende institusjoner i sektoren vil KHiO kunne oppnå bedre ressursutnyttelse, høyere trivsel og lavere sykefravær. Å sikre en bedre arbeidshverdag for teknisk-administrativt ansatte og representere deres interesser er min hovedmotivasjon for å stille som kandidat til Styret.

Utfordringer og muligheter: Ny organisasjonsmodell og budsjettsituasjon.

Med innføring av ny organisasjonsmodell og en presset økonomisk situasjon står KHiO overfor store endringer som vil prege ansatte og studenter i lang tid fremover. Den økonomiske situasjonen vil kreve harde prioriteringer, men samtidig føre til økt fokus på kjernevirksomhet og bedre utnyttelse av både økonomiske og menneskelige ressurser. Innføringen av ny organisasjonsmodell gir KHiO muligheten til å utnytte ressursene våre på en bedre måte og begrense effekten av en allerede presset økonomiske situasjon som vil bli enda tøffere. Hvis dette arbeidet gjøres riktig vil vi kunne få en bedre og mer velfungerende organisasjon som utnytter ressursene bedre og blir en bedre arbeidsplass. Det viktigste arbeidet på Kunsthøgskolen på kort- og lang sikt er derfor å sikre en best mulig prosess i arbeidet med ny organisasjonsmodell og ansvarlig økonomisk styring.

Christophe Gras

Hva er din faglige bakgrunn og stilling på KHiO?

Jeg har utdanningsbakgrunn innen psykologi, med en mastergrad i organisasjonspsykologi og HR. Som HR-rådgiver ved Kunsthøgskolen i Oslo, har jeg ansvar for en rekke HR-relaterte oppgaver. Dette inkluderer rådgivning og støtte til ledere og ansatte innen HR-spørsmål, saksbehandling, utvikling og vedlikehold av HR-relaterte rutiner og arbeidsprosesser, samt deltakelse i kompetanse- og organisasjonsutviklingsprosjekter. Jeg har også erfaring fra lignende HR-roller ved Norges Idrettshøgskole og tidligere vikariat ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Hvorfor ønsker du å sitte i styret?

Jeg ønsker å bidra til å utvikle Kunsthøgskolen med å utføre sitt samfunnsoppdrag ved å sette i verk strategiplanen. Som ansattrepresentant ønsker jeg å fungere som en stemme for de ansatte og bidra til å sikre at deres synspunkter og behov blir tatt hensyn til i beslutningsprosessene. Å være en del av styret vil gi en mulighet til å påvirke, forme og delta i viktige beslutninger som påvirker organisasjonens retning og strategi. Jeg ønsker å bidra med å fremme og støtte organisasjonens oppdrag og arbeid.

Hvilke utfordringer og muligheter mener du KHiO står overfor i den neste styreperioden?

Mangfold og inkludering: fremme mangfold og inkludering, både blant studenter og ansatte. KHiO kan jobbe med å skape et inkluderende og mangfoldig læringsmiljø, samt sikre at ulike perspektiver og stemmer blir representert og hørt. Finansiering og ressursallokering: utfordringer knyttet til dagens økonomiske situasjon og sikre kvalitet og relevans av utdanningstilbudet. Jeg ser dagene utfordringer som en stor mulighet for KHiO å jobbe mer tverrfaglig i organisasjonen, å øke samholdet og samarbeidet mellom fagmiljøene og administrasjonen, samt ha en bedre bruk av interne ressurser og kompetanser.

Emil Gustafsson

Min stilling som driftstekniker er delt i to. På ene siden arbeider jeg med tradisjonelle driftsoppgaver i tillegg til utstillingsteknikk. Halvparten av min stilling er i KHiO sitt nyopprettede AV-team der jeg hovedsakelig arbeider med lyd, lyssetting, vedlikehold av skolens utstyr og oppsett av tekniske løsninger til opptak.

Jeg er smykkekunstner med en MFA fra avdeling kunst og håndverk her på KHiO med eksamen i 2015. Jeg har stilt ut og gjennomført prosjekter på blant annet Kunstindustrimuseet, SCHMUCK, TALENTE og årsutstillingen. Jeg er representert blant annet på Nasjonalmuseet, Kunstnerforbundet og galleri Format.

Med min kunstfaglige bakgrunn i tillegg til mitt arbeid for drift/AV har jeg endt opp med et perspektiv der jeg ser faglige og tekniske/administrative behov siden jeg arbeider for og på hele skolen. Det jeg ser er at skillet mellom avdelinger og seksjoner øker som følge av blant annet en økonomisk presset situasjon. Dette fører til en vanskeligere hverdag for studentene som ikke vet hvordan å henvende seg til riktig instans og mange opplever en mere byråkratisk hverdag. KHiO må fungere som en sammenholdt maskin og fremover har alle ledere og andre nøkkelpersoner, ikke minst styret, en stor jobb å utføre for å få oss alle å trekke i samme retning og fullføre intensjonen med samlokaliseringen, nemlig å skape en institusjon der vi alle stolt kan si «all kunst i dette hus».

Anders Hamre

Hva er din faglige bakgrunn og stilling på KHiO?

Verksmester snekkerverkstedet i seksjon teknisk produksjon ved team sceneteknisk. Jeg har svennebrev som tømrer, mesterbrev i tømrerfaget og fagskoleingeniør. Byttet etter hvert karrierevei til teatersnekker og har jobbet 20 år på KHiO. I 10 år har jeg sittet i styret til NTL Kunst- og kulturutdanning der jeg har vært nestleder og leder i flere år. Nå er jeg inne i mitt 6 år som Hovedtillitsvalgt for NTL ved KHiO.

Hvorfor ønsker du å sitte i styret?

Gjennom min erfaring som hovedtillitsvalgt for NTL har jeg tilegnet meg en sterk og uredd stemme. I mitt arbeid har jeg jobbet for å styrke medbestemmelsesretten, sikre ansattes rettigheter og ivareta deres interesser. Det siste året har jeg hatt stort søkelys på KHiO sin økonomi, som har gitt meg verdifull innsikt og forstålas. I min tid som tillitsvalgt har jeg har hatt gleden av å jobbe med to ulike styrer og en lang rekker ledere ved KHiO, som har gitt meg god forståelse for styrets arbeid og hele organisasjonen. Jeg er opptatt av transparente og ryddige prosesser som er godt forankret i organisasjonen. Jeg tror på dialog og samarbeid for å finne gode felles løsninger, samtidig som jeg er klar på å utfordre og ytre mine meninger om det er nødvendig. Jeg vil være en sterk stemme fra administrasjonen, men også være opptatt av hva som er best for institusjonen. Jeg tror at min erfaring, kunnskap og engasjement vil være en verdifull tilførsel til styret og jeg vil jobbe for at KHiO skal oppnå sine mål og visjoner.

Hvilke utfordringer og muligheter mener du KHiO står overfor i den neste styreperioden?

Den største utfordringen er KHiO sin svake økonomi og den jobben styret skal gjøre for å få en robust økonomi, slik at KHiO kan nå sine visjoner og målsetninger. Institusjonen er i endring og nytt styre skal sammen med ansatte og ledelsen jobbe med hvordan morgensdagens skole skal se ut. Neste styreperiode er et mulighetsvindu for å ivareta KHiO sin unike posisjon og jobbe for ytterligere vekst for å være den ledende utdanningsinstitusjonen innen kunst- og kulturfeltet nasjonalt og internasjonalt. Neste styreperiode vil være krevende, men ekstremt spennende. Jeg er sikker på at KHiO kommer styrket ut av de utfordringer vi står i.

Trond Mikkelsen

(tekst mangler)

Therese Veier

Jeg har jobbet på Kunsthøgskolen i Oslo siden 2012, først i en åremålsstilling som studieleder for bachelor i billedkunst, deretter fast stilling som programansvarlig for master i billedkunst, og siden 2018 har jeg jobbet med stipendiatprogrammet som seniorrådgiver i seksjon for Studier, forskning og formidling.

Min utdannelsesbakgrunn er både kunstnerisk og akademisk. Jeg har studert grafikk ved SHKS (nå avdeling Kunst og håndverk). Jeg er cand.philol fra UiO med hovedvekt på kunsthistorie, samt utdannet jurist og har fullført juridisk embetsstudie ved UiO. I min juridiske hovedoppgave skrev jeg om kontrakter mellom kunstner og galleri, samt representasjon- og samarbeide med gallerier.

Jeg har jobbet i ulike stillinger innenfor kulturfeltet; både som skribent, redaktør, kritiker, assisterende direktør på STANDARD(OSLO) samt på KORO med offentlige kunstprosjekt, men det er i fagområdet kunst og høyere utdannelse jeg vil fortsette å arbeide og utvikle fremover. Jeg har innehatt styreverv ved NOTAM tidligere, og har det siste halvåret overtatt som vara i styret ved Kunsthøgskolen. Jeg er sterkt engasjert og motivert i jobben min. Kunsthøgskolen i Oslo er en arbeidsplass de ansatte bryr seg veldig mye om. Det er jeg utrolig glad for og det gjør det ekstra meningsfylt, viktig og inspirerende både å jobbe her og være en del av styret på vegne av mine kolleger.

Jeg vil at Kunsthøgskolen i Oslo skal være en særdeles viktig utdanningsinstitusjon og en god arbeidsplass for kollegaer, studenter og stipendiater. De stillingene jeg har hatt på Kunsthøgskolen har gitt meg et bredt innblikk og større forståelse for ulike avdelinger, roller og organisasjonsforståelse, og for menneskene som jobber her. Dette er viktig å ha med seg i rollen som styrerepresentant slik at man kan bidra til opplyste diskusjoner, belyse ulike behov og få frem et større bilde, for deretter å kunne ta kloke beslutninger sammen og løse oppgaver for hvordan man best kan organisere og utvikle en kreativ virksomhet som Kunsthøgskolen innenfor en institusjonell ramme. Jeg håper å få mulighet å fortsette å bidra i det interessante arbeidet ved Kunsthøgskolen som styremedlem, for der å kunne og jobbe videre med å utvikle og finne godt funderte løsninger, samt fortsette å arbeide med å fremme et samarbeidsforhold innenfor institusjonen som helhet - i et forsøk på å styrke skolen som en energisk og selvbevisst institusjon.

Kunsthøgskolen i Oslo ble i 2018 akkreditert som vitenskapelig høyskole. Dette gir oss mange muligheter, men vi må også ta dette på alvor og jobbe seriøst fremover. Kunsthøgskolen har beholdt sin selvstendighet, det er viktig i forhold hvordan vi handler, tenker og beslutter. Av enkeltsaker som er særlig viktige fremover ønsker jeg å trekke frem økonomiske utfordringer i forhold til planlegging og drift fremover. Vi starter høsten med ny ledelsesmodell og ansatt rektor, og en interimløsning for organisasjonsstruktur. Det er meget viktig at organisasjonen igangsetter arbeidet med å komme frem til en god og fungerende organisasjonsmodell for Kunsthøgskolen i fremtiden.

Nominasjon

Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag til styremedlem(mer) innenfor sin valgkrets. Et forslag skal være underskrevet av minst en forslagsstiller. Den som blir foreslått bør være underrettet.

fra §11 i valgreglementet

For å nominere må man fylle ut nominasjonsskjema og levere skriftlig i resepsjonen senest 4. mai kl. 16:00.

Datoer

Datoer Innhold
15. mars Orientering om valget
24. mars Nominasjon åpner (utfylt nominasjonskjema leveres skriftlig i resepsjonen)
4. mai kl. 16:00 Nominasjonsfrist (utvidet)
10. mai Publisering av kandidater (med presentasjoner)
10.–23. mai kl. 14:00 Valg av styrerepresentanter og vararepresentanter (valgresultatet kunngjøres 25. mai)
høst 2023 Valg av studentrepresentanter til styret

Les hele valgreglementet her.

Valgstyret

Kategori Navn
Undervisnings- og forskerstilling Lotte Grønneberg (leder)
Undervisnings- og forskerstilling Sidsel Palmstrøm (nestleder)
Undervisnings- og forskerstilling Gard Olav Frigstad 
Undervisnings- og forskerstilling Torunn Robstad
Undervisnings- og forskerstilling Toril Carlsen
Undervisnings- og forskerstilling Øystein Stene
Undervisnings- og forskerstilling Yaniv Cohen (vara)
Teknisk administrativ stilling Britt-Heidi Jeanette Hansen (sekretær)
Teknisk administrativ stilling Olaf Stangeland (vara)
Student Agnes Signe Asta Lindvall
Student Vilja Askelund
Student Kainat Jawaid (vara)