Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Straumforbruket kraftig redusert

Straumforbruket kraftig redusert

Straumforbruket på KHiO gjekk ned med 10,40 % i september og 21,08 % oktober, etter at sparetiltaka blei sett i verk. Samla utgjer dette også ein kostnadsreduksjon på over 500 000 kr for dei to månadene.

Dette viser ferske tal som er innhenta og analysert av driftsteamet på KHiO.

På denne sida kan du følgje med i analysene som blir gjort.
Sida blir oppdatert med ny informasjon i byrjinga av kvar månad.

Årsforbruk

årsforbruk K Wh Per 1.11.22 (002)

Energiforbruket er redusert med 10,40 % i september. I oktober, då temperaturredusering til 19 grader vart gjennomført, vart forbruket redusert med 21,08 % samanlikna med tilsvarande forbruk i 2021.

KHiO kan løpande følgje med i energiforbruket via brukarportalen til straumleverandøren. I kollonna over ser du forbruket for siste år (du får større versjon ved å klikke på illustrasjon i biletkarusell nedst på sida).

I slutten av august iverksette KHiO sparetiltak, som mellom anna omfatta 19 grader i alle bygg og vaktrunde kl. 19-20 med sløkking av lys. Statistikken viser ein umiddelbar effekt for september og ein endå større reduksjon i oktober.

Spotpris påverkar totalbildet

Mengd tiltak, og med det mengd kWh spart, har altså auka fortløpande. Spotprisen i marknaden påverkar kor mykje KHiO sparar i kroner den enkelte månaden. Prisen var ca. 3,70 kr i gjennomsnitt i september, men 1,40 kr i oktober.

Les også: Korleis spare straum på KHiO

Oktober

Forbruk per dag i oktober.

Driftsteamet på KHiO hentar også ut tal som viser forbruk per dag. For oktober er det faktiske forbruket, sortert per dag, slik:

Forbruk Per Dag Oktober

Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:

  • Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 54,84 % av samla forbruk
  • Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 45,16 % av samla forbruk
Oktober  
Strømforbruk sammenlignet med 2021  
Forbruk i kWh 2022 296 236,95
Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 91 532
Minskning i forbruk* i % 23,60 %
Snittpris kr./kWh 1,4334
Innsparing i kr. 131 202
Fjernvarmeforbruk sammenlignet med 2021  
Forbruk i kWh 2022 243 996
Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 52 748
Minskning i forbruk* i % 17,78 %
Snittpris kr./kWh 1,50
Innsparing i kr. 79 122
Forbruk totalt sammenlignet med 2021  
Forbruk 2021 684 513
Forbruk 2022 540 232
Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 144 281
Minskning i forbruk* i % 21,08 %
Total innsparing i kr. ink. MVA*** 262 906

September

Forbruk per dag i september

Forbruk Per Dag September

Energikostnadene blir sortert i to kategoriar:

  • Straum (ventilasjon, kjøling, straum til maskiner og lys) - utgjer 68,54 % av samla forbruk
  • Fjernvarme (oppvarming via ventilasjon og omnar) - utgjer 31,46 % av samla forbruk
September
Strømforbruk sammenlignet med 2021  
Forbruk i kWh 2022 320 252,10
Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 64 478
Minskning i forbruk i %* 16,76 %
Snittpris kr./kWh 3,7754
Innsparing i kr. 243 430
Fjernvarmeforbruk sammenlignet med 2021  
Forbruk i kWh 2022 146 960
Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 -9 881
Minskning i forbruk* i % -7,21 %
Snittpris kr./kWh 3,66
Innsparing i kr. -36 164
Forbruk totalt sammenlignet med 2021
Forbruk kWh 2021 521 810
Forbruk kWh 2022 467 212
Minskning i forbruk* sammenlignet med 2021 54 597
Minskning i forbruk* i % 10,46 %
Innsparing i kr. ink. MVA 259 083

Straummålarar i åtte bygg

KHiO disponerer 43 000 m2.

Det er installert målarar i åtte bygg. På denne sida vert samletala presentert.

I kartet under ser du oversikt over byggmassen til KHiO.
Ved seinare månadsrapportar vil det blir meldt om spesielle tiltak som er iversett i enkelte bygg og erfaringar ein gjer ser om kva tiltak som har størst effekt for å redusere energiforbruket.

Har du tips?

Har du tips til straumsparing? Meld desse på e-post til drift@khio.no