Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Rapport med evaluering av KHiOs organisering

Rapport med evaluering av KHiOs organisering

Agenda Kaupang har gjennomført evalueringa og leverte sin rapport 1. mars 2022. Nå startar behandlinga i organisasjonen.

Tysdag 8. mars 2022 er det styremøte. På møtet får styret ei orientering om rapporten til Agenda Kaupang og ein plan for korleis KHiO skal benytte rapporten i sitt vidare arbeid.

Rapporten gir ei analyse av nå-situasjonen og er meint å vere grunnlag for vidare strategisk utvikling. Rapporten er eitt av fleire analysearbeid som dannar utgangspunkt for stategiprosess og seinere vurdering for korleis KHiO best kan organiserast og rustast for å ivareta framtidige behov.

Framsida til Intranett har ein direkte menyknapp for organisasjonsevalueringa.
Klikk vidare til prosjektsida der du kan lese rapporten frå Agenda Kaupang og saksnotatet til styremøtet.