Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Organisasjonsevaluering

KHiO gjennomfører ei evaluering som skal gje meir kunnskap om dagens organisering samt refleksjonar og perspektiv for framtidig organisasjonsstruktur.

Agenda Kaupang: Evaluering av organiseringa av KHiO

1. mars 2022 leverte Agenda Kaupang sin rapport med evaluering av organiseringa på KHiO.

Rapporten gir ei analyse av nå-situasjonen og er meint å vere grunnlag for vidare strategisk utvikling. Rapporten er eitt av fleire analysearbeid som dannar utgangspunkt for stategiprosess og seinere vurdering for korleis KHiO best kan organiserast og rustast for å ivareta framtidige behov.

Forside Rapport Kapang

Last ned rapporten (pdf)

Last ned saksnotat til styremøte 8. mars 2022, sak 18/22 (pdf)

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Siren Tjøtta.

Sjå også: Agenda Kaupang skal bistå KHiO med organisasjonsevaluering.