Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Organisasjonsevaluering

KHiO gjennomfører ei evaluering som skal gje meir kunnskap om dagens organisering samt refleksjonar og perspektiv for framtidig organisasjonsstruktur.

Agenda Kaupang: Evaluering av organiseringa av KHiO

1. mars 2022 leverte Agenda Kaupang sin rapport med evaluering av organiseringa på KHiO.

Rapporten gir ei analyse av nå-situasjonen og er meint å vere grunnlag for vidare strategisk utvikling. Rapporten er eitt av fleire analysearbeid som dannar utgangspunkt for stategiprosess og seinere vurdering for korleis KHiO best kan organiserast og rustast for å ivareta framtidige behov.

Tysdag 8. mars 2022 er det styremøte. På møtet får styret ei orientering om rapporten til Agenda Kaupang og ein plan for korleis KHiO skal benytte rapporten i sitt vidare arbeid.

Forside Rapport Kapang

Last ned rapporten (pdf)

Last ned saksnotat til styremøte 8. mars 2022, sak 18/22 (pdf)

Invitasjon til dialogkonferanse

Alle ansatte ved KHiO inviteres til å delta i en dialogkonferanse onsdag 9. februar kl. 13.00-16.00.

Hensikten med dialogkonferansen er å presentere de overordnede funnene fra evalueringen av organiseringen av KHiO. Vi vil ta utgangspunkt i to til tre hovedfunn fra evalueringen, og vil legge til rette for diskusjon av funnene og for at det kan bli gitt innspill til evalueringen.

Dialogkonferansen vil bli gjennomført på teams og dere vil få tilsendt en møteinnkalling til teamsmøte for dialogkonferansen.
Dere vil motta et program for dialogkonferansen som vil sendes ut i forkant av konferansen.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Siren Tjøtta.

Sjå også: Agenda Kaupang skal bistå KHiO med organisasjonsevaluering.