Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Godt nyttår og vel overstått ferie!

Godt nyttår og vel overstått ferie!

Januarbrev fra rektor Marianne Skjulhaug.

Året starter friskt med lave temperaturer og høy aktivitet. Orkestergrav er under bygging og skal innvies med Operahøgskolens nyttårskonsert 2. februar. KUF-uken går av stabelen i den nest siste uken av januar. Lansert program virker svært lovende. Jeg ser frem til å oppleve hvordan KUF-uken evner å samle fagansatte både sosialt og tverrkunstnerisk. Her ligger det godt an til styrking av "ett KHiO" fire dager til ende.

Behovet for å etablere muligheter til å møtes kommer frem i mange ulike sammenhenger. Et nytt forsøk denne våren er å samles i Vrimla, i første omgang en gang i måneden til kaffe og hverdagssamtale. Alle er velkomne. Ta med kopp og kom forbi.

I styremøtet i desember ble budsjettet for 2024 vedtatt. Budsjettet er i balanse, men vi har fremdeles et stykke igjen før budsjettene gir oss ro i krysspresset mellom trangere økonomiske rammer og de faglige ambisjonene KHiO har. Her må det jobbes godt over tid fremover. Ledergruppen setter i gang budsjettarbeid for 2025 allerede nå i januar, med mål om å ha utviklet prinsipper for prioriteringer som kan legges frem for styret før sommeren. I slutten av januar skal styreleder og jeg ha et møte med Kunnskapsdepartementet for oppdatering og gjensidig informasjon.

17. januar samles ledergruppe og tillitsvalgte til diskusjon om organisasjonsutvikling på bakgrunn av de gode høringssvarene som har kommet inn. Stor takk for det arbeidet som er lagt ned. Vi mangler fremdeles ett bidrag, straks det er på plass vil vi legge ut svarene oppsummert og en plan for retning og fremdrift i det videre arbeidet.

Med det utredningsarbeidet som er gjort tidligere og de utførlige høringssvarene gitt, er ulike sider nå godt opplyst og hjelper til å kunne konkretisere en organisasjonsmodell. Vi vil nok ikke oppnå full konsensus, men jeg tror at vi sammen kan komme frem til en modell som ikke skaper for mye kontrovers.  Agenda Kaupang-rapporten  peker på noen områder som vi må ta tak i; vi skal bli bedre til å kople administrasjon og fag, øke fleksibilitet og samhandling, dessuten er arbeidet med verkstedsproblematikken godt i gang. Som de skriver i Agenda Kaupang-rapporten fra 2022 (s.3-4);

Våre undersøkelser viser også at organiseringen av verkstedene gir noen utfordringer. Verkstedene er lagt i den administrative linjen, og dette fungerer i liten grad etter hensikten, som er at verkstedene skal kunne benyttes av studenter på tvers av utdanningsprogram. Det fremmes tydelige ønsker i evalueringen, fra både fagavdelinger og verksteder, om at verkstedene og verksmestrene bør ligge i den faglige linjen, slik at man sikrer best mulig sammenheng og kvalitet i undervisningen på den enkelte avdeling. Vår vurdering er at den organisatoriske inndelingen i fire seksjoner, og organiseringen av verkstedene bør vurderes i en eventuell ny organisasjonsstruktur.

Jeg synes likevel det er viktig å gjenta her at vi ikke står overfor behov for uoverkommelige endringer. Vi skal ikke ende opp i krevende endringsprosesser som uhensiktsmessig kan stjele humør, tid og oppmerksomhet. Om du kjenner deg usikker og har spørsmål, så er min oppfordring, ikke nøl med å spørre nærmeste leder eller rett og slett hør med meg.

Vi står også midt i rekruttering av dekaner til Kunstakademiet og til kunst og håndverk. Vi har gode søkere og har hatt en fin runde med førstegangsintervjuer, noe som lover godt. Planen er å få endelige vedtak om ansettelse gjort i styremøtet i mars.

Jeg ønsker med dette januarbrevet alt godt for innledet vårsemester som kommer til å by på serier av avgangsforestillinger og -utstillinger. Måtte mange nye innsikter og erkjennelser finne sted.

Jeg avslutter med nyttårsønsket jeg ga til Khrono: "Jeg er grunnleggende bekymret for konsekvensene av pågående klimaendringer og naturtap, derfor ønsker jeg meg i starten av ett nytt år – en kraftfull , ny giv for å utvikle varig bærekraft, der hele kunnskapsfeltet, både vitenskapelige og kunstneriske metoder, både forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, aktiveres i å løse samfunnsutfordringene."

Vi ses rundt!
Marianne