Prosessbeskrivelser


PROSESSBESKRIVELSE

(Prosessansvar)
Opptak
Prosessbeskrivelse for studieplanarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo
Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
Sjekkliste, læringsmål for BA
Bachelor - Mal med veiledning
Sjekkliste, læringsmål for MA
Master - Mal med veiledning
Emneevaluering
Utdanningsplan, vurdering og avgang

Varslingsrutiner
Semester/timeplanlegging
Permisjon studenter
Godkjenning av utdanning
Læringsmiljøutvalg / studentundersøkelseUtveksling studenter - opptak
Utveksling studenter - ut
Utveksling ansatte - ut

Doktorgrad - årlig rapportering
Doktorgrad - midtveisevaluering
Doktorgrad - sluttbedømmelse
Søknader om eksterne forskningsmidler

Tilsettingsprosesser


Søknad om opprykk
Arbeidsmiljø/HR-portal
.