Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

4.1 Sluttrapportering

Ved ekstern finansiering

Sluttrapport utarbeides av deg som prosjektleder i samarbeid med din dekan og i samarbeid med økonomikontakt for avdelingen angående økonomien. Faglig og økonomisk sluttrapportering skal skje i henhold til finansiørens rapporteringskrav. Kontakt økonomikontakt for avdelingen så snart kravet om sluttrapportering er mottatt for gjennomgang av økonomistatus og veiledning i team økonomi, regnskap og lønn sine prosedyrer.

4.2 Dokumentasjon av resultater av KUF-arbeid

Som fagansatt er du ansvarlig for å dokumentere dine resultater fra ditt kunstneriske utviklingsarbeid eller forskning (KUF-arbeid).

Kravet til dokumentasjon av resultat av KUF-arbeid er at dokumentasjonen samlet gjør det mulig for dine fagfeller å følge prosjektets arbeidsmåte og innsikten som KUF-arbeidet genererer.

Forskningsutvalget har utarbeidet en veiledning til fagansatte som løfter fram eksempler på god dokumentasjon av resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid, og som sammenfatter hovedtrekk som kjennetegner god dokumentasjon av resultater. Les veiledningen her.

Du skal registrere dine resultater i forskningsregistreringsystemet Cristin. I tillegg skal resultater arkiveres i Kunsthøgskolens vitenarkiv.

Les mer om registrering og arkivering her.

4.3 Arkivering og registrering av din dokumentasjon

Som fagansatt er du ansvarlig for å dokumentere dine resultater fra ditt kunstneriske utviklingsarbeid eller forskning (KUF-arbeid). Kravet til dokumentasjon av resultat av KUF-arbeid er at dokumentasjonen samlet gjør det mulig for dine fagfeller å følge prosjektets arbeidsmåte og innsikten som KUF-arbeidet genererer. Forskningsutvalget har utarbeidet en veiledning til fagansatte som løfter fram eksempler på god dokumentasjon av resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid, og som sammenfatter hovedtrekk som kjennetegner god dokumentasjon av resultate. Du skal arkivere og registrere din dokumentasjon av resultat av KUF-arbeid.

Les mer på bibliotekets nettsider.

4.4 Sletting av data

Under utarbeidelse.

4.5 Opphavsrett

Under utarbeidelse.

4.6 Publisering

Publisering i tidsskrifter

Det finnes flere tidsskrifter innen kunst og design. Hvis du ønsker å publisere i et fagfellevurdert tidsskrift finner du en oversikt i NSDs register over vitenskapelige tidsskrifter - Publiseringskanaler 

ISBN og ISSN 

Biblioteket administrerer Kunsthøgskolens ISBN-serie (internasjonalt standard bok nummer), samt pliktavlevering av publikasjoner til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Mer informasjon om ISBN og evt. ISSN (international standard serial number) finner du her: ISBN og ISSN