Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Praktisk informasjon om gjennomføring av KUF-uken 2024

Datoer: 23.-26. januar 2024 (uke 4)

KUF-uken 2024: «Risk. Uncertainty»

Gjennom det tematiske prismet «Risk. Uncertainty» programmerer avdelingene økter til et felles program med fagansattes KUF-prosjekter i sentrum. Programmet skal være felles for alle fagansatte, med fokus på å styrke forskerfellesskapet ved Kunsthøgskolen både gjennom og i de sosiale mellomrommene mellom øktene i programmet.

Lokal forskningsleder og dekan programmerer øktene i samarbeid med avdelingens fagansatte. Det vil også være økter organisert av to eller flere avdelinger.

Tidsblokkene ble satt av Forskningsutvalget før sommeren. Avdelingene beslutter selv fordeling av penger til de enkelte aktivitetene, og melder inn eventuelle behov for administrativ og teknisk støtte til gjennomføring av aktivitetene.

På denne nettsiden finner avdelingene informasjon om den administrative og praktiske støtten til gjennomføring av aktiviteter. Siden vil bli oppdatert fortløpende.

Through the thematic prism "Risk. Uncertainty', the departments program sessions into a joint program with faculty members’ KUF projects in the centre. The program will be shared by all academic staff, with a focus on stregthening the research community both through and in the social spaces between sessions in the program. This guide is meant to facilitate the departments’ presentations of selected research projects.

Kontaktpersoner på avdelingene

Dans

Per Roar

Design

Maziar Raein

Kunst og håndverk

Merete Røstad

Operahøgskolen

Nils Harald Sødal

Teaterhøgskolen

André Eiermann

Kunstakademiet

Jan Verwoert

Tidsfrister for avdelingene

2. oktober: Frist for innsending av avdelingens skjema for teknisk/administrative behov. Ansvar forskingsleder. Meld inn i dette skjemaet.

3. november: Avdelingene får tilbakemelding på sine ønsker/behov for administrativ/teknisk støtte 

3. november: Frist for innsending av faglig innhold, inkludert abstract. Meld inn i dette skjemaet.

Kontaktpersoner mot avdelingene for videre oppfølging og planlegging av det tekniske/praktiske:

DRIFT: Annika Isaksson Pirtti   annika@khio.no

Teknisk produksjon (scener): Kjetil Skåret kjetskaa@khio.no

Audio/video: Jan Petter Hansen janphans@khio.no

Koordinator for KUF-uken: Kristine Jakobsen krisjako@khio.no

Rombooking: Sunniva Heggem Lundin sunhlund@khio.no

Program og tidsplan

Dato/­tid 23. januar 24. januar 25. januar 26. januar
10:00–­11:00 Opening session ** Kunst og håndverk Teater Opera *
11:00–­11:15 Coffee break
11:15–­13:00 Kunst­akademiet Kunst og håndverk Dans * Design
13:00–­14:00 Lunch/social
14:00–­16:00 * Design Opera Closing session **
16:00–­16:30 Break/social  
16:30–­18:30 Dans Teater Kunst­akademiet

* = Two or more departments
** = Prorector/research committee