Plattform for Kunsthøgskolens internasjonale sosiale ansvar

Kunst- og design-utdanning, kunstnerisk praksis og KU/FoU:

Hvorfor

Kunsthøgskolen i Oslo anerkjenner sitt sosiale ansvar og globale bidrag som et strategisk område for kunstnerisk samarbeid og utveksling gjennom uttalte ambisjoner, tydelige prosjekter og prioriteringer.

Kunsthøgskolen er særlig bevisst at gjennom Norges unike ressurs-situasjon har vi ansvar for og kan bidra til etablering og utvikling av kunst- og designutdanning og faglig samarbeid med miljøer og kulturer som positivt utfordrer vår egen faglige utvikling og refleksjon.

Hva

Kunsthøgskolen samarbeider med institusjoner, spesialistmiljøer og profesjonelle miljøer i LMIC om utdanning, praksis og utviklingsarbeid innen kunst og design. Prosjekter skal være basert på gjensidighet og likeverd. Asymmetri i rammebetingelser kan føre til at et prosjekts merverdi kan være ulik for den enkelte institusjon, men skal samtidig være likeverdig.

Alle prosjekter skal inneholde en komponent om menneskerettigheter, med fokus på ytringsfrihet, rett til utdanning og kunstneres spesifikke rettigheter

Hvordan

Dette gjør vi ved å

  • Opprettholde dagens andel utenlandske studenter på minimum 2011-nivå
  • Tilby studieplasser til kvalifiserte studenter fra LMIC gjennom kvote-programmet
  • Ha som mål, forutsatt ekstern finansering, å være partner i langsiktige samarbeidsprosjekt (3-5 år) med LMIC innen vår fagportefølje.
  • Delta aktivt i dialog og diskurs om samarbeid og utvikling på dette feltet
  • Skape en plattform for ytringsfrihet

Etisk fundament for internasjonalt arbeid:

Ved samarbeid med LMIC vil Kunsthøgskolen i Oslo forholde seg til Utenriksdepartementets råd mht samarbeid med institusjoner i land som ikke oppfyller verdenssamfunnets krav til menneskerettigheter med mer.

Kunsthøgskolens prosjekter forplikter seg til vårt etiske fundament om gjensidighet, likeverd, antikorrupsjon, gjennomsiktighet, miljø hensyn, menneskeverd- og rettigheter.