Workshop, Samtale

Bokbinderiet i Vestfløyen, Universitetsbiblioteket, 1937. Foto: Arbeiderbladet. Eier Nasjonalbiblioteket

Verkstedsbiblioteket

I år er det 500 år siden den første norske boka blei trykt. Verkstedbiblioteket er et samarbeid mellom KHiO, Guttormsgaards arkiv og Nasjonalbiblioteket som utover høsten setter søkelyset på boka som teknologi og fysisk objekt.

Fagområdet grafisk design og illustrasjon ved KHiO er involvert i feiringen på flere vis.

Arrangementer

16. august 2019 kl. 19:00-20:00
500 bokår - en spontan samtidscabaret i syv akter
Designstudentene inviterer til en spontan feiring
KHiO
Les mer

2. oktober kl. 19:00-20:00
Kva er ei illustrert bok?
Vilborg Stubseid Hovet, Einar Økland og Martin Egge Lundell
Frå sagalitteraturen og fram til i dag har vi nytta bilete for å illustrere og tolke litterære tekstar. Ein god illustrasjon kan forsterke eller gje djupare meining til teksten, og kaste lys over nye sider ved verket. Korleis har forholdet mellom ord og bilete utvikla seg gjennom historia? Og er den illustrerte skjønnlitteraturen for vaksne no i ei ny bløming?
Forfattar og bokhistorikar Vilborg Stubseid Hovet har i bøker som Den illustrerte boka. Historia om norsk bokillustrasjon og Kva er ei bok? undersøkt korleis tekst og illustrasjon spelar saman. Forfattar Einar Økland har i fleire tiår samla på, og skrive om, illustrert litteratur og biletet som kulturuttrykk. No møter dei formgjevar og professor ved KHIO, Martin Egge Lundell, til samtale om den illustrerte boka.
Nasjonalbiblioteket - Målstova
Påmelding

5. oktober kl. 10:00-16:00
Bokbinderverksted. Bokas hemmeligheter brettes ut og bindes inn
Hva er et falseben, og hva er et legg? Skal boka sys eller limes i ryggen? Hvor kommer egentlig bokbinderhammeren inn i bildet? Dette verkstedet henvender seg til alle som er nysgjerrige på hvordan bøker tradisjonelt har blitt til, og tar deltagerne hele veien fra trykksider til ferdig innbundet bok.
Verkstedet ledes av bokbinder Lisa Bøthun, og alle deltagerne får hjelp til å lage sin egen bok. Masterstudenter fra Grafisk design og illustrasjon på KHiO bistår også deltagerne.
Nasjonalbiblioteket - Målstova
Påmelding

19. september 2019 – 18. januar 2020
Lause typar og stramme bind
I denne utstillinga utforskar Nasjonalbiblioteket den fysiske boka som objekt. På den eine sida utviklinga av alt det som avgjer forma på den trykte boka – formatet, skrifta, papiret, illustrasjonsteknikkane og innbindinga. Men form skapar òg meining. Utstillinga søkjer derfor også å syne korleis ulike historiske og sosiale tilhøve har prega utforminga av bøker, og korleis boka si form har påverka lesaren sin oppleving av teksten. Kvifor er nokre bøker store og andre små? Kva er samanhengen mellom sjanger og format? Kva skilnad gjer papirkvaliteten? Og, kva har det å seie for leseopplevinga at du med e-boka ikkje kjenner teksturen i papiret, høyrer lyden av å bla, eller kjenner lukta av sverta?
Nasjonalbiblioteket
Les meir