Forestilling

10 minutter med 2. år bachelor skuespillerfag

I 10 minutters programmet realiserer studentene sine egne kunstneriske ideer på scenen. De har i denne perioden arbeidet med temaene idéutvikling og scenisk realisering. Visningen er satt sammen av studentene selv.

Veileder: Trine Falch

Billettbestilling