Utstilling

UnNgÅ rEgNeFeiL

I utstillingen viser Katrine Køster Holst, som nylig disputerte ved KHiO, et sammensatt utvalg av installasjoner, verk og arkiver laget i tidsperioden 2000-2019. I tillegg er utstillingen en dialog mellom Køster Holst og keramiker Lisbeth Voigt Durand.

Tid: Åpning torsdag 15. august kl 18.00. Utstillingen står til 23.09.2019. Åpningstider er tirsdag - fredag 12 – 17 og lørdag - søndag 12 – 16.
Sted: Galleri Format, Rådhusgaten 24, Oslo.


Utstillingen gir innblikk i hvordan Katrine Køster Holst gjennom årene har arbeidet med både tradisjonelle og mer eksperimenterende metoder i sine undersøkelser av glasurmaterialet. Noen av de viste arbeider er av eldre dato, men det er første gang de presenteres i en utstilling. Med tittelen UnNgÅ rEgNeFeiL refererer Køster Holst til refleksjoner rundt hvordan hun selv har tilegnet seg sin keramiske fagkunnskap, og stadig fortsetter med å finne nye uttrykksmuligheter i glasurråstoffene. For henne blir de kunstneriske resultatene til på veien, sjelden som definerte mål, men mer som avkast av prosesser hvor hun har rettet oppmerksomheten mot det å utforske og oppdage.

I tillegg til egne arbeider har hun invitert Lisbeth Voigt Durand til å vise en rekke dreide skål- og urneformer med glasurer. I generasjon og kunstnerisk uttrykk ligger de to keramikerne langt fra hverandre, men koblingen er ikke tilfeldig. Utstillingen er et ledd i en faglig dialog om glasur, keramikkhistorie og tradisjoner. Hvis man skal peke på et fellestrekk må det være begges vilje til å lete og finne, og gjenta undersøkelser mange ganger for å bli kjent med materialene.

Køster Holst skriver:
Jeg planlegger en arbeidsdag i sommerferien for å besøke Lisbeth i Danmark for å snakke videre om glasur. Jeg har forberedt en rekke spørsmål som overveiende handler om Segerformler og han som utviklet den mot slutten av 1800-tallet, en tysk kjemiingeniør ved navn Herman Seger. Formelen er en regnemetode man bruker for å analysere og utvikle keramiske glasurer. Metoden var revolusjonerende og har siden blitt anvendt verden over, både i industrien og av verkstedskeramikere. I dag er det kun få som har kunnskap og vilje til å utvikle glasurer fra bunn, og Lisbeth er en av de få jeg kjenner til.

I tillegg til de keramiske arbeider vil man i utstillingen også kunne lese tekstutdrag fra en samtale mellom de to. Dessuten vil tre essay Glasuravfallet, Formlene og Keramikkovnen som Køster Holst skrev mens hun arbeidet på sitt doktorgradsprosjekt inngå i utstillingen.

Mot slutten av utstillingsperioden er det planlagt en fagdag med foredrag om glasur.


Biografier

Lisbeth Voigt Durand (1946) er keramiker. Hun bor og arbeider nord for Kolding i Danmark. Opprinnelig er hun utdannet tradisjonell pottemaker etterfulgt av to år ved Istituto per La Ceramica, Laboratorio Tecnologico, Faenza, Italia. Hun var lærer og fagleder på Designskolen, Kolding, keramisk avdeling, 1971–2007.

Katrine Køster Holst (f. 1979) holder til i Drammen. Hun arbeider innen en eksperimentell del av det keramiske fagfeltet. I 2019 disputerte hun med doktorgradsprosjektet Mineraler og naturfenomener – Kunstnerisk uttrykk gjennom regelbasert utforskning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er tidligere utdannet fra Designskolen Kolding DK (1999-2003) og Kunsthøgskolen i Bergen (2003-2006). Dette er hennes tredje separatutstilling på Galleri Format. Fra høsten 2019 er hun i et vikariat i keramikk ved Kunsthøgskolen i Oslo.