Utstilling

Avgang 2016: master design

Avgangsstudentene ved masterstudiet i design – med fordypning i grafisk design og illustrasjon, interiørarkitektur og møbeldesign og kles- og kostymedesign - viser sine avgangsarbeider på Kunsthøgskolen i Oslo.

Lagarbeid og unike signaturer

Design er samfunnsengasjement, lagarbeid og forslag til svar på behovene til mennesker og samfunn. Design er material- og produksjonskunnskap. Design er den unike signaturen. Masterstudiet i design er eksperimenterende og forskingsorientert. Målet med utdanningen er å utdanne selvstendige, skapende og reflekterte utøvere. Studiet er forankret i en kunstfaglig, humanistisk tradisjon.

Avgangsutstillingen for masterstudentene i design er en unik mulighet til innsikt i designfagene på Kunsthøgskolen i Oslo. Den viser studenter som eksperimenterer i spennet mellom de store samfunnsutfordringene og de personlige historiene.

Avgangsstudentene representerer fagfelt og profesjoner med solide røtter i norsk designhistorie. Det er snart 200 år siden våre utdanninger ble etablert, i 1818, bare fire år etter at Norge fikk egen grunnlov. Studentene og prosjektene vi møter ved avgang 2016, er blant samtidens viktigste designhistoriefortolkere. Studentene utfordrer, spekulerer og leker med vedtatte sannheter – og viser vei for fagene i framtiden.

I år har Kunsthøgskolen i Oslo en felles avgangsutstilling for masterstudenter i visuell kunst og design. Det viser vår felles tro på våre fags avgjørende betydning for mennesker og samfunn. Det er en stor glede å koble studenter, øvrig fagmiljø, bransje og publikum ved en begivenhet som avgangsutstilling. Samme dag som utstillingsåpning er det også en visning av arbeidene til masterstudenter og bachelorstudenter i klesdesign og kostymedesign.

Velkommen til designavgang 2016!

- Karianne Bjellås Gilje, dekan

Årets avgangsstudenter er: