Semesterstart

KHiO Semesterstart 2019

Kunsthøgskolen i Oslo ønskjer velkomen til semesterstart!

Måndag 19. august 2019

Fossveien 24, 0551 Oslo

For nye studentar

Avdelingsvise samlingar
Kl. 09.00: Kunstakademiet
Kl. 09.30 Teaterhøgskolen (bachelor)
Kl. 10.00: Dans + PPU dans og PPU teater, Kunst og handverk, Design, Teaterhøgskolen (master)
Kl. 10:30: Operahøgskolen

Kl. 13.00: Fellessamling, Hovudscenen

Program

  • Tale ved rektor Måns Wrange og direktør Annemarie Bechmann Hansen
  • Presentasjon av avdeling Operahøgskolen, Teaterhøgskolen, Dans, Design, Kunst og handverk og Kunstakademiet ved dekanar
  • Studentdemokratiet v/ Studentrådet
  • Informasjon om Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
  • Kunstnariske innslag

Torsdag 22. august 2019

For nye studentar, andre KHIO-studentar, tilsette

Kl. 13.00: Offisiell semesteropning på Campus KHiO, Scenetorget (Vrimla)

Program

  • Tale ved statssekretær Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet
  • Overrekking av rektorkjede
  • Tale ved ny rektor Måns Wrange
  • Kunstnarisk innslag

Semesterstart 2019/2020

Nye studentar får tilsendt informasjon om opptak og program i eigen e-post. Du må lese nøye gjennom denne e-posten om korleis du skal registrere deg som ny student ved KHiO.

Sjå også KHiO intranett for studentar
På denne sida er det samla ulike informasjonsskriv og oversikt over datoar, forkurs ved fellesverkstadene, fristar og semesterregistrering.