Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forestilling

Foto Stephen Hutton
Foto Stephen Hutton

To brør – ein variasjon over Hamlet av William Shakespeare

Andreårsstudentane på bachelor i skodespelarfag arbeider med "skarp sjanger". Med utgangspunkt i Edvard Hoems gjendikting har dei laga ein variasjon over William Shakespeares Hamlet.

I denne perioden skal studentane:
  
* ta del i utviklinga av eit skarpt scenisk univers
* utvikle sceniske karakterar som krev stor grad av forvandling
* bruke nynorsk som scenisk språk
* bruke dramatisk tekst i bunden form
* erfare det å spela med fleire enn to partnarar

Tekstleg materiale

Av pedagogiske grunnar blir det laga ei ny rammeforteljing, for å kunne gi kvar enkelt student rett oppgåve. Nokre roller er fjerna, andre er komne til. Fragment frå andre av Shakespeares stykker er inkorporerte, og noko tekst er nyskrive for prosjektet.

Ein stor takk til Edvard Hoem for at Teaterhøgskolen får nytta gjendiktinga hans som grunnlag for arbeidet.

Rolleliste

Khalid Mahamoud: Hamlet (ein prins)
Emil Olafsson: Kong Claudius, (Hamlet sin bror)
Gina Lindås Theodorsen: Attgangaren etter far deira  
Jacob Jensen: Polonius, (rådgjevar til kong Claudius)
Maria Kristine Hildonen: Ofelia, (Polonius si dotter)
Sebastian Warholm: Andre skodespelar/Skrivaren/Andre gravar/Laertes, (Polonius sin son) 
Emma Caroline Deichmann: Dronning Aia (Hamlets tidlegare kjæreste, no dronninga til Claudius)
Carina Furseth: Første statsråd/Rosenkrantz, (tidlegare kamerat av Hamlet)
Maria Lingfors: Horatio, (Hamlets venn)
Jo Saberniak: Andre statsråd/Første skodespelar/Gravaren/Fektemeistaren/eit bod

Pedagogar

Skodespelarpedagog: Lars Erik Holter
Rettleiar blankvers: Samantha Lawson
Rettleiarar stemme: Miriam Sogn og Maria Wennersten
Rettleiar nynorsk språk: Ola E. Bø

Produksjon

Teknisk leiar: Ellen Christiansen
Kostymedesignar: Hedda Simonsen Lund
Rekvisittar: Ida Lome Brevik
Scenemeister: Ragnar Berntson

Lys

Studentane og Holter har sjølve sett lyset og har hatt Tara Fox som rettleiar.

Billettar

Bestill billett