Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forestilling

Avgang 2019: Gift of Stone

Avgang 2019: Gift of Stone

Katarina Skår Lisas masterprosjekt i koreografi er et kunstnerisk samarbeid som utforsker et fellesskapende samisk kunstuttrykk gjennom flere sjangrer.

Prosjektet kan sees på som en utvidet koreografisk undersøkelse av fysiske grenser, historier, opplevelser og åndelighet av og i et landskap i Várjjat / Varanger. Forholdet mellom landskap, samisk kultur og menneske har stått sentralt i arbeidet. I Buorresarkú/Bergeby har Lisa gjennom feltarbeid søkt tilbake til sine forfedres røtter og funnet en landingsplass for sin dansekunst i tett samarbeid med tre andre kunstnere, alle med samiske røtter; Ramona Salo Myrseth, Johan Sara Jr. og Torgrim Hermansen Halvari. Sammen skaper de et univers som inkluderer både tradisjon og nye, personlige uttrykk sett i lys av sjøsamisk kultur spesielt.

Bakgrunn:

I Varanger har det levd mennesker i over 10 000 år. Her har forfedre vokst opp med den samiske filosofien om å være og leve med den naturlige verden, mens de beveget seg i landskapet på en kunnskapsrik måte. Allikevel resulterte fornorskningen av den samiske og kvenske befolkningen i Varangerområdet i et tap av kulturarven, delvis eller helt. Lisa undersøker, gjennom feltarbeid, hva dette betyr for henne i dag. Steinene og vannet blir navigasjons hjelpere til forståelsen av den immaterielle kulturarven, og det gis rom for ‘å føle’ og ‘å sanse’ i et landskap hvor mennesker og levende vesener fortsatt beveger seg- og lever i dag. I fysisk, åndelig og praktisk forstand søker Lisa seg tilbake til fortiden ved å lete etter de utallige historiene, som ligger innenfor, mellom og- eller under steinene, og gjennom kunstformidling dele opplevelsen av dem i møte med folk i Várjjat, og siden videre utove.

Dette er et interdisiplinært pilot- og masterprosjekt initiert av Katarina Skår Lisa, i samarbeid med Ramona Salo Myrseth, Johan Sara Jr. og Torgrim Hermansen Halvari.

Prosjektet er støttet av Kunsthøyskolen i Oslo med veilederne Per Roar, Bojana Cvejic, Anne Grete Eriksen, den eksterne veilederen Elle Sofe Sara og teknisk team. Gjesteatelieret i Vadsø, Várjjat Sámi Musea, Nesseby kommune, Finnmark fylkeskommune, Lisa's familie, medstudenter og lokalkjente i Várjjat er også en stor støtte i prosjektet!

Stor takk til Heidi Åse Skår, Trond Henriksen, Karin Henriksen Lisa, Tor- Fredrik Olsen, Steinar Henriksen, Rakel Maria Niittyvuopio, Kirsti Riesto, Jorunn Jernsletten, Ingvild Marie Bjørnå Pettersen, Ole Petter Skoglund, Audhild Schanche, Kjersti Schanche, Øystein Birgitsen, Kim- Erling Johansen, Vigdis Siri, Maja Annikki, Ann-Kristin, Bård Olsen, Heljä Pasma, Roger Persson, Rannveig Salo, Dagfinn Sigridson Skoglund, Kyuja Bae, Otto Ramstad, Thomas Talawa Prestø og Kiyoshi Yamamoto med flere.

Om:

Ramona Salo Myrseth
Born and raised in a multicultural municipality by the border of Finland in the Northern hemisphere, my childhood was very much influenced by winter, spectacular landscapes and natural phenomenon like the northern lights and the midnight sun. This has brought life to and inspired mystical stories about animals, nature and supernatural beings that have been shared between generations. This upbringing is manifested in my work and esthetics.
My design practice is heavily influenced by my upbringing in Northern-Norway, where these forms of expressions are woven into a modern esthetic, thematically and materialistically. As a designer I explore materials, textures, contrasts, cultural and personal memories, and try to navigate between different perspectives with needle and thread as my traveling tools.
Source. Ramonasalo.com

Johan Sara Jr. is an innovative performer in one of Europe’s oldest song traditions, Sami music from the Arctic, the joik. His unique combination of joik and contemporary elements provides a hypnotic and meditative sound, which has been praised both at home and abroad. His music has confirmed his position as a vital, fresh and genre free innovator.Johan Sara Jr. was born in Alta and grew up with reindeer herders on the vast snow-covered tundra in the arctic north. He is now settled in the Sami town of Maze. He was born into a culture where nature and the natural was everywhere, a culture where the joik had a central position and had a mother who had a strong interest in maintaining this tradition. To Johan Sara joik is therefore so much more than an artistic expression; it is his history and legacy.
Source. Stierda.com

Torgrim Hermansen Halvari is a well-known portrait photographer, journalist and artist with extensive experience from media work. Halvari was born in Vardø in 1965 and is educated in the field of social anthropology, sociology, cultural studies, culture and history of the Northern hemisphere, music, media history, Christian Islam's relationship, etc. He has worked for nearly 20 years in the media world within most media fields such as editor, journalist, photographer, press and information officer, media adviser, and has long experience from war, conflict and disaster areas such as Sri Lanka, the Balkans, Pakistan, etc.
Torgrim is member of Sámi Dáiddačehpiid Searvi / Samisk Kunstnerforbund and is board member of Sámi Dáiddaguovddáš / Center for Sami Contemporary Art.
Source. Torgrimhalvari.no

Katarina Skår Lisa
Katarina is a professional dancer/ choreographer/ teacher within the expressions of poetic movement, dance and choreography. Soon to complete her master in choreography from The National Academy for the Arts in Oslo, she is searching for her Sami roots in the landscape of Várjjat / Varanger. The specific landscapes she has encountered throughout her master becomes the ground for knowledge and understanding that is felt and expressed through the art of dance. She has visited Hokkaido, Skomvær Fyr - Røst- Artist in residence, Máze and Várrjat as a part of her fieldwork. Lisa has a background of collaborations with artists from various fields and cultures, as both creator, performer and curator in Norway, Japan and South- Korea.
Source. Katarinalisa.com

Visninger:

  • 6. april vises Gift of Stone på Varanger Samiske Museum. Ingen billettbestilling.
Bilde: Tekstil. Ramona Salo Myrseth
Foto: Katarina Skår Lisa