Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Walter Benjamin.
Walter Benjamin.

Agenda kunst og håndverk: Kjenn din Walter Benjamin

Årets første Agenda kunst og håndverk er viet en omfattende presentasjon og innføring i den tyske kritikeren, filosofen, marxisten og oversetteren Walter Benjamin (1892-1940).

Video av seminaret

Agenda: Kjenn din Walter Benjamin. Introduksjon ved dekan for avdeling Kunst og håndverk Ellen Katrine Aslaksen og professor Lotte Konow Lund.
Agenda: Kjenn din Walter Benjamin. Ragnhild Reinton: Der barn leker ligger en hemmelighet begravet – Introduksjon til Walter Benjamins tenkning og litt om barnets rolle i den.
Agenda: Kjenn din Walter Benjamin. Katrine Køster Holst: Metoder for å fange og arkivere flyktige tankerekker.
Agenda: Kjenn din Walter Benjamin. Franz Petter Schmidt: Tekstil/arkiv/kropp.
Agenda: Kjenn din Walter Benjamin. Arild Linneberg: Innganger og utveier. Passasjer om Walter Benjamin og Passasjeverket.

Tid: Fredag 1. mars. Morgenkaffe serveres fra 09.30, seminaret starter 10.00. Seminaret holdes på norsk. Det er gratis og åpent for alle.
Sted: Kunstnerens Hus, Wergelandsveien 17.


Walter Benjamin 1892-1940 var en tysk filosof og kunstteoretiker med bakgrunn i filosofi fra universitetene i Friburg og Berlin. Fordi hans avhandling om det tyske sørgespillet (Ursprung des deutschen Trauerspiels) ble avvist, ble han heller ikke gitt retten til undervise men ble en fri intellektuell, essayist, kritiker og journalist. Benjamins verk har en merkbar innflytelse fra både jødisk messianisme og kabbala, og han oversatte blant annet Proust og Baudelaire til tysk. Som jødisk marxist flyktet Benjamin til Frankrike i 1933. På videre flukt til Spania tok han sitt liv i 1940 av frykt for å bli utlevert til Gestapo. Da han døde arbeidet han fremdeles med Passasjeverket, (Das Passagen-Werk) der han ville lage en historiefilosofisk fremstilling av 1800-tallet gjennom en kollasje-form. Med en uhyre stor detaljkunnskap ville Benjamin skape en syntese av sosialhistoriske, politiske, litteraturhistoriske, sosialpsykologiske og statistiske fakta.

Walter Benjamin er blant de tenkere som blir oftest referert til innen billedkunstfeltet, ikke minst vil essayet Kunst i reproduksjonens tidsalder være en kjent tittel for kunststudenter og lærere. I løpet av seminaret Kjenn din Walter Benjamin, vil noen av Norges fremste kjennere av Benjamins tekster gi oss en innføring i tekster og verk.

 Program

 • 09.30 – 10.00 Morgenkaffe
 • 10.00 – 10.10 Introduksjon ved dekan for avdeling Kunst og håndverk Ellen Katrine Aslaksen og professor Lotte Konow Lund.
 • 10.10 – 11.00 Ragnhild Reinton: Der barn leker ligger en hemmelighet begravet – Introduksjon til Walter Benjamins tenkning og litt om
  barnets rolle i den.
 • 11.00 – 11.20 Katrine Køster Holst: Metoder for å fange og arkivere flyktige tankerekker.
 • 11.20 – 11.30 Kort pause.
 • 11 30 – 12.20 Kjersti Bale: Det tyske sørgespillets tvetydige melankoli.
 • 12.20 – 13.20 LUNSJ
 • 13.20 – 13.40 Franz Petter Schmidt: Tekstil/arkiv/kropp.
 • 13.40 – 14.30 Arild Linneberg: Innganger og utveier. Passasjer om Walter Benjamin og Passasjeverket.

BIO

Ragnhild Evang Reinton (f. 1946) er professor emeritus i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Reinton har utgitt bøker om Marcel Proust og Marguerite Duras og skrevet flere artikler om Walter Benjamin. Siste bok: "Minnekrise og minnebilder. Litterære erindringer fra det 20. århundret" (2015).Hun arbeider for tiden med et prosjekt om Benjamin og den franske poeten Charles Baudelaire.

Katrine Køster Holst (1979 Århus) bor og arbeider i Norge. Hun er utdannet fra Designskolen Kolding DK (1999-2003) og Kunsthøgskolen i Bergen (2003-2006). Stipendiat (2014-) ved Kunsthøgskolen i Oslo. I stipendiatprosjektet Mineraler og naturfenomener – Kunstnerisk uttrykk gjennom regelbasert utforskning undersøker jeg hvordan keramisk kunst kan utvikles gjennom teknikker som tar i bruk naturens grunnleggende prinsipper for formdannelse.

Kjersti Bale er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har utgitt bøker og artikler der Walter Benjamins arbeider, særlig "Det tyske sørgespillets opprinnelse", blir tatt opp.

Franz Petter Schmidt  (f.1969) er skredder, vever og tekstilkunstner. Hans praksis spenner over et bredt felt, fra produksjon av stoffer til klær i industrisammenheng til forskning, undervisning og kuratoroppdrag. I de siste årene har han fordypet seg i norsk tekstilindustrihistorie, og han kobler erfaringen han har med å produsere bekledingsstoffer i industrien med sin interesse for materiell kultur og historie. Han stiller spørsmål om betydningen av kulturarv, kvalitet og arbeid, og foreslår modeller for tekstilproduksjon og forbruk som kan være alternativ til de vi lever med i dag. Deltagelse og nærhet til alle ledd i produksjonen er viktig for utviklingen av arbeidene hans, som vises som installasjoner i utstillinger i gallerier og som del av samarbeider med designere.

Arild Linneberg (f 1952), forfatter, og professor i litteraturvitenskap ved UiB, har utgitt et tjuetalls bøker, siste bokutgivelser: Justismordets retorikk, (sm.m. J. Dragvoll og B. Ekeland), Oslo 2013, Walter Benjamin Skrifter i utvalg, I-II, Oslo 2014 (til norsk og med innledning av Arild Linneberg og Janne Sund m.fl.), Walter Benjamin, Passasjeverket, I-II, Oslo 2017 (til norsk og med innledning av Arild Linneberg og Janne Sund). Under utgivelse: Theodor W. Adorno. Estetisk teori, ny, revidert utgave (til norsk og med innledning av Arild Linneberg), Oslo 2019.Agenda kunst og håndverk produseres i samarbeid med Kunstnernes Hus. Målsetningen for seminarrekken "Kjenn din.." er å gi studenter og lærere ved avdeling Kunst og håndverk, samt alle andre interesserte, mulighet til å få et innblikk i og friske opp sin kunnskap om et tema, for videre undersøkelser og samtale, i praksis og/eller undervisning.