Forestilling

The Overview Effect

2. år bachelor skuespillerfag har arbeidet med temaene idéutvikling og scenisk realisering, og realiserer her sine egne kunstneriske idéer på scenen. Visningen er satt sammen av studentene selv.

Studenter:
Emma Caroline Deichmann, Carina Furseth, Maria Kristine Hildonen, Jacob Jensen, Maria Ellen Elisabeth Lingfors, Khalid Mahamoud, Emil Olafsson, Jo Saberniak, Gina Lindås Theodorsen, Sebastian Warholm

Veileder:
Jon Refsdal Moe

Billettbestilling