Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Visning

Katrine Køster Holst: Mineraler og naturfenomener – kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert forskning

Katrine Køster Holst: Mineraler og naturfenomener – kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert forskning

Katrine Køster Holst legger frem sitt kunstneriske resultat og refleksjon av sitt ph.d-prosjekt i en visning på Kunstnernes Hus i Oslo 22.–28. januar 2019 under Forskningsuken arrangert av Kunsthøgskolen i Oslo.

Utstillingen åpnes med taler av Anne Hilde Neset og rektor Jørn Mortensen.

Høsten 2014 startet Køster Holst som stipendiat i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid for å gjennomføre sitt prosjekt på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), avdeling Kunst og håndverk.

Katrine Køster Holst om ph.d-prosjektet:

I stipendiatprosjektet har jeg undersøkt hvordan keramisk kunst kan utvikles gjennom teknikker som tar i bruk naturens grunnleggende prinsipper for formdannelse. Undersøkelsene er bygget på mange års erfaring innen det keramiske fagfelt. Sentrale spørsmål har vært: Hvordan vokser, forflyttes og forsvinner landformer gjennom langsomme naturlige prosesser som eksempelvis erosjon, sedimentering og forvitring? Hvilke forhold binder en forms kjerne til sin overflate? Hva handler min emosjonelle tilknytning til leiren og landskapet om?

Sommeren 2009 så jeg et landområde i Nord-Trøndelag som var blitt ødelagt av et kvikkleireskred. Møtet med skredområdet gjorde så sterkt inntrykk at jeg i etterkant skjønte at hvis mitt arbeide med keramikk skulle utvikles, så måtte jeg også utvikle mitt eget perspektiv og syn på keramiske råstoffer. Fra å forholde meg til dem som industrielt foredlete råvarer, ville jeg også lære mer om materialer og prosesser sett fra en naturvitenskapelig vinkel.

Siden 2003 har jeg ofte arbeidet med utvikling av nye prosjekter gjennom repetitive regelbaserte strategier. Naturens metoder for formdannelser er også repetitive og regelbaserte. Derfor var det innlysende at en videreutvikling av mine kunstneriske metoder kunne bringe meg nærmere både naturen og kunsten.

Visningens mål er å gi publikum innblikk i undersøkelser og arbeidsmetoder som er blitt utviklet og brukt i prosjektets ulike stadier. I visningsrommet utstilles keramiske arbeider, råmaterialer, tegninger, collager, fotografier, skissebøker, videoklipp, tekster samt et utvalg av innhentede gjenstander og relevant litteratur. Det vil både bli vist undersøkelser som har nådd avsluttende faser og kan presenteres som ferdige resultater, men også eksperimenter som fortsatt er i prosess og stoff til videre utvikling.

Video fra arbeidsprosessen er tilgjengelig på KHiO sitt vitenarkiv:

De vedlagte filmene vil også inngå i avsluttende visning.

Hovedveiledere har vært Sunniva McAlinden (2014– 16) og Nina Malterud (2017–18) og biveiledere Christer Dynna (2014–18) og Aslaug Nyrnes (2018).

Ph.d.-prosjektet har vært støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Bio

Katrine Køster Holst (1979 Århus) bor og arbeider i Norge. Hun er utdannet fra Designskolen Kolding DK (1999-2003) og Kunsthøgskolen i Bergen (2003-2006).


Stipendiat Ane Thon Knutsen ved avdeling Design viser også sitt arbeid The Mark on The Wall på Kunstnernes Hus i samme periode.