Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forelesning

Midtveisevaluering: Stipendiat Ane Graff

Midtveisevaluering: Stipendiat Ane Graff

NB! AVLYST GRUNNET SYKDOM.
Ane Graff er stipendiat ved avdeling Kunstakademiet og inviterer til midtveisevaluering av sitt doktorgradsarbeid.

Sted: Kunstakademiets seminarrom 4 (spør gjerne i resepsjonen), Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24.

Ane Graffs stipendiatprosjekt ”Why Matter Matters" kombinerer kunnskap fra kunst, filosofi og vitenskap i en undersøkelse av materialitet. Spesifikt går hun inn i de ”ny-materielle” teoriene som har kommet fra feltet feministisk vitenskapsteori med tenkere som blant andre Karen Barad og Donna Haraway. Med sitt stipendiatprosjekt ønsker hun å bidra til en reformulering av den vestlige kulturs tankegods rundt hva materialitet er, med vekt på interaksjon, relasjoner og prosess. I en slik relasjonell lesning ses mennesket ikke som en atskilt enhet, men som dypt sammenfiltret med og påvirket av den fysiske verden. Hennes arbeidsform er skulpturelle installasjoner hvor hun arbeider med forskjellige materialer som del av ulike konstellasjoner: alt fra metaller til salter til keramikk til levende elementer som bakterier kombineres i en enkelt skulptur. Graff fokuserer spesifikt på prosesser i organiske materialer og hvordan ulike materialer sammen inngår i prosesser og påvirker hverandre gjensidig.

Opponenter er skribent og kurator Margarida Mendes og kunstner og professor Susanne Winterling.

Midtveisevalueringen vil foregå på engelsk.


Program

  • 11.45 – 12.00 Kaffe
  • 12.00 – 13.00 Dekan Stine Hebert ønsker velkommen og stipendiat Ane Graff presenterer verk i rommet/ forteller om sitt stipendiatprosjekt
  • 13.00 – 13.30 Pause
  • 13.30 –13.50 De to opponentene Margarida Mendes og Susanne Winterling gir innledninger til hva de ønsker å fokusere på i den etterfølgende samtalen
  • 13.50 –14.35 Samtale mellom stipendiat og opponenter
  • 14.35 –14.55 Åpner for samtale med dem som er tilstede
  • 14.55 –15.00 Avslutning